Hopp til hovedinnholdet

Soppgifter i mais

Sukkrmais3_cropped.jpg

Her i landet dyrker vi stort sett bare tidlige sorter av sukkermais og har ikke problemer med kolberåte og soppgift. Foto: Even Bratberg.

Fusariose er navn på en plantesykdom som er årsak til kolberåte i mais. Angrepet reduserer kvaliteten og lagringesevnen, men mer alvorlig er dannelsen av en gruppe soppgifter (mykotoksin) som kalles fumonisiner, som er meget farlige for både mennesker og husdyr. Forekomsten av denne soppgiften i mais har vært lite undersøkt i Etiopia. I doktorgraden sin (PhD) har Hadush Tsehaye Beyene forsket på dette. Avhandlingen har tittelen: «Tiltak mot Fusarium verticilloides og fumonisin i mais i Etiopia» og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) den 21. juni.

Soppgift

Mais er et viktig matplante/næringsmiddel for både dyr og mennesker i store deler av verden. Samtidig er kolberåte og soppgiften fumonisin vanlig overalt der det dyrkes mais, også i Etiopia. Kolberåte skyldes angrep av ulike arter i soppslekten Fusarium. I avhandlingen  har Hadush undersøkt forekomsten av Fusarium og presenterer  resultater fra analyser  for soppgifter i mais fra ulike dyrkningssoner i landet og fra feltforsøk med forskjellige maissorter.  Her i landet dyrker vi stort sett bare tidlige sorter av sukkermais og har ikke problemer med kolberåte og soppgift. Men med en klimaendring kan andre maissorter bli aktuelle også hos oss.   

 

Matsikkerhet

Fusarium-råte og utvikling av soppgifter er en stor trussel mot maisproduksjonen over hele verden. I studiene sine påviser Hadush en rekke muligheter til å begrense produksjonen av soppgifter. Han viser at det var stor variasjon i evnen til å produsere soppgift blant Fusarium-artene, at det er betydelig  variasjon i resistens mellom maissortene, og at biologisk frøbeising bidrar til å beskytte mot Fusarium-angrep.

Denne studien har gitt mye ny kunnskap om maissykdommen kolberåte og forekomsten av soppgiften fumonisin i mais og doktorgraden er et viktig bidrag til økt matsikkerhet i Etiopia.

hadush fusarium. jpg.jpg
Fusarium-kolberåte i mais. Foto: Hadush T. Beyene.

 

Hadush T. Beyene

Hadush T. Beyene (37) er fra Mekelle i Etiopia. Han har sin utdannelse (mastergrad innen plantevern) fra Mekelle University. I forskerutdannelsen ved NMBU har Hadush studert fagene mykologi, forsøksmetodikk, plantepatologi og bioteknologi. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Mekelle University (MU) med økonomisk støtte fra NORAD. Hovedveileder har vært Anne Marte Tronsmo, med prof May Bente Brurberg (NIBIO), prof. Leif Sundheim (NIBIO), prof Arne Tronsmo (NMBU) og dr. Dereje Assefa (MU) som medveiledere.

 

Hadush 0157  jus.jpg Doktorgraden til Hadush T. Beyene har bidratt til ny kunnskap om forekomsten av soppgiften fumonisin i mais og er et viktig bidrag til økt matsikkerhet i Etiopia. Foto: Even Bratberg.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.