Hopp til hovedinnholdet

Skogforskningen feirer 100 år – mer aktuell enn noen gang!

croppet_20171019-dscf4995

Bjørn Håvard Evjen og Ellen Hambro. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Rundt 200 personer deltok på markeringen av hundreårsjubileet for NIBIOs skogforskning.

Divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen var vertskap og konferansier for torsdagens jubileumsseminar ved Vitenparken på Campus Ås. Han var svært fornøyd med jubileumsmarkeringen.

- Målet med markeringen var å vise frem noe av skogforskningens betydning for næringsliv, myndigheter og forvaltning – både i et historisk perspektiv og ikke minst som leverandør av kunnskap for å løse fremtidens utfordringer.

NIBIOs styreleder Victor Norman la vekt på betydningen av forskning, og hvordan ny kunnskap har vært avgjørende for velstandsutviklingen vår. Styrelederen pekte også på skogens betydning for klimautfordringene.

- Skogen er og blir det mest sentrale vi har, understreket Norman.

Departementsråd Leif Forsell fra Landbruks- og matdepartementet la i sitt innlegg vekt på de enorme mulighetene som ligger i å utnytte skogen på en bærekraftig måte – men det er også viktig at det skapes lønnsomme næringer.

- Det blir ikke grønt skifte med røde tall, fastslo Forsell.

lmd departementsråd leif forsell.jpg
Det ligger enorme muligheter i å utnytte skogen på en bærekraftig måte. Men det må i tillegg skapes lønnsomme næringer, mener LMD departementsråd, Leif Forsell. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Vektlegger fjernmåling av skogen

Etter en grundig gjennomgang av NIBIOs skogforsknings historie ved NIBIO-forsker Per Holm Nygaard, ble skogforskningens betydning for næring og forvaltning belyst. Styreleder Olav Veum i Norges skogeierforbund beskrev den enorme produktivitetsøkningen som har foregått i skognæringen de siste 100 år. Han var dessuten svært opptatt av å skape gode møteplasser for forskere og næring.

Flere av foredragene la stor vekt på betydningen av fjernmålinger – altså målinger av skog fra satellitter, fly eller droner. For direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet var fjernmåling også et av områdene hvor direktoratet ønsker enda mer samarbeid med NIBIO.

 

Iherdige skogforskere er viktig for miljøforvaltningen

NIBIO og Norge har verdens eldste landsdekkende skogtaksering. Landsskogtakseringen ble opprettet i 1919 og feirer 100-årsjubileum i 2019. Nettopp betydningen av Landsskogtakseringens målinger ble løftet frem av direktøren for Miljødirektoratet.

- Landsskogtakseringen er utrolig viktig for miljøforvaltningen, forklart Hambro.

Hun avsluttet med å oppfordre alle NIBIO-ansatte til å gå på jobb og gjøre en god jobb – hver dag.

- Iherdige skogforskere og god forskning er grunnlaget for gode avveininger i miljøforvaltningen, påpekte Ellen Hambro.

 

Flotte faglige foredrag

NIBIOs skogforskerne Svein Solberg, Ken Olaf Storaunet, Paal Krokene og Lone Ross Gobakken holdt foredrag om viktige tema som skog og klima, skogens historie gjennom 1000 år, barkbillens David-mot-Goliat-kamp mot grantrærne og hvordan vi får fine trefasader uten bruk av maling.

Til slutt på jubileumsmarkeringen gikk forskningssjef Rasmus Astrup gjennom en del av de utfordringene som skogforskningen står overfor de neste årene. Ikke minst globalisering og internasjonalisering, samt stordata – at enorme datamengder fra satellitter og fly blir gjort tilgjengelig av for eksempel Google – vil påvirke hvordan vi jobber med skogforskning i fremtiden.

nibio forskningssjef rasmus astrup skisserte utfordringene skogforskningen  står overfor i fremtiden når det gjelder globalisering av forskningen og stordata for overvåking av skog med fjernmåling.jpg
NIBIO forskningessjef Rasmus Astrup, skisserte utfordringene skogforskningen står overfor i fremtiden når det gjelder globalisering av forskningen og stordata for overvåking av skog med fjernmåling. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

NIBIO-direktør Nils Vagstad avsluttet jubileumsmarkeringen med å vektlegge hvor nyttig og aktuell dagens skogforskning er – til tross for sin høye alder.

- Det har vært en ære for NIBIO å kunne være vertskap for markeringa av en 100-års jubilant, som tross sin høye alder kanskje er mer aktuell og fremtidsrettet nå enn noen gang tidligere. Ja, skogforskningen ved NIBIO har åra foran seg og ikke bare bak seg.

Vagstad la i sin oppsummering også vekt på NIBIOs samfunnsansvar.

- NIBIO er opptatt av rolle og samfunnsansvar. Samhandling og dialog står derfor sentralt, fortalte Vagstad.

Også samarbeidet med næring og forvaltning ble vektlagt.

- Vi skal og må ha tett tilknytning til næringa og de ulike aktørene der. Og vi må ha tett dialog med forvaltninga – både når det gjelder landbruk og miljø. For meg er det viktig å slå fast at vi er opptatt av å ivareta begge disse dimensjonene på en god måte.

Og til slutt ble betydningen av forskningens kvalitet beskrevet.

- Faglig kvalitet, integritet, og ikke minst relevans, er helt avgjørende. De ulike samfunnsaktørene må vite at de i oss finner en troverdig partner som skal bidra til nye 100 år med kunnskapsproduksjon i verdensklasse, avsluttet NIBIO-direktøren.

nibio-direktør nils vagstad avsluttet jubileumsseminaret -.jpg
NIBIO-direktør Nils Vagstad avsluttet jubileumsseminaret. - Skogforskning i NIBIO har åra foran seg, ikke bare bak seg. Foto: Ragnar Våga Pedersen.
Følg NIBIO i sosiale medier

Du finner flere bilder og mer tekst fra skogforskningsjubileet på Twitter.

Emneknagg #nibio og @nibio_no

nibio-seniorforsker svein solberg forklarte om utfordringen med klimaendringer og skogbruk - samt om nytten av bruk av fjernmåling - slik som satellitter.jpg.jpeg
Seniorforsker i NIBIO, Svein Solberg, forklarte om utfordringer med klimaendringer og skogbruk, i tillegg til nytten av bruk av fjernmålingsteknologi som satellitter. Foto: Ragnar Våga Pedersen.
skoghistoriker ken olaf storaunet fra nibio kunne avsløre funn av en furustamme som hadde spirt i år 985 - storaunet fortalte om skogens historie de siste 1000 årene.jpg.jpeg
Skoghistoriker Ken Olaf Storaunet fra NIBIO, fortalte om skogens historie de siste 1000 årene. Han kunne avsløre funn av en furustamme som spirte i år 985. Foto: Ragnar Våga Pedersen.
nibios seniorforsker paal krokene fortalte om barkebillebussen med sopp og bakterier og barkebillen bak rattet som kunne angripe og drepe trær som var 200 millioner ganger større enn seg selv.jpg.jpeg
NIBIOs seniorforsker Paal Krokene fortalte om barkebillebussen. Med sopp og bakterier og barkebillen bak rattet, kan de angripe og drepe trær som er 200 millioner ganger større enn seg selv. Foto: Ragnar Våga Pedersen.
nibio-forsker lone ross gobakken fortalte om 50 shades of grey - om hvordan umalte trefasader kan bli et viktig designelement og hvordan arkitekter og byggherrer kan planlegge gråningen ved hjelp av egne.jpeg
NIBIO-forsker Lone Ross Gobakken fortalte om skogens versjon av 50 Shades of Grey. Umalte trefasader kan bli et viktig designelement, og arkitekter og byggherrer kan planlegge gråningen ved hjelp av egne visualiseringsverktør. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.