Hopp til hovedinnholdet

Regn gir korntrøbbel

korn tømming Apelsvoll 2017 U_cropped2
Ved NIBIO Apelsvoll kunne de treske noe av kornet onsdag, etter en regnfull og vanskelig høst. Foto: Unni Abrahamsen.

Bra avlinger, men dårligere kvalitet. Det er foreløpig status på kornåret 2017. Mye av hveten vil ikke holde matkvalitet og må brukes til dyrefôr. Regnet i september får skylda, og det har ført til forsinket høsting og mye rått korn.

- I Hedmark og Oppland er halvparten av kornarealet på 250.000 dekar fortsatt ikke tresket. Men jo lengre sørover en kommer, jo bedre er situasjonen, sier fagkoordinator Einar Strand i Fagforum Korn (NIBIO/NLR).


Ny kornprognose

I Østfold står cirka ti prosent uhøsta, sier Strand, med referanse til kornprognosen som ble lagt i dag – 28. september. Her forventer Norske Felleskjøp knapt 30 prosent norsk hvete i matmjølet. Sammen med årets høsthvete, består det av litt av årets vårhvete samt noe på lager fra i fjor.

- Høsthveten blir tidligere modent, og ble tresket før regnet kom. Men det er lite av årets vårhvete som holder matkvalitet. Mye står mye fortsatt ute, og det kan kun brukes til kraftfôr for husdyr. Det betyr igjen at det må importeres mer mathvete, sier Einar Strand.


Mengde over snittet

- Målt i kilo blir det et kornår over gjennomsnittet. Men med store variasjoner i kvaliteten betyr det at noen får et bra år, for eksempel i Trøndelag, som har hatt gode høsteforhold for både korn og potet. Men på Østlandet har det vært vanskelig. - De fuktige forholdene gjør at korn som fortsatt står ute begynner å gro i akset. Og noen steder er det så mye legde at det kan bli vanskelig å høste, sier Einar Strand.  

Prognosen for avling per dekar baseres på innsamlede data fra NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving – NLR.
korn 2 Wendy Waalen J. SCH.
Forsker og avdelingsleder Wendy Waalen i NIBIO. Foto: Jon Schärer.

Må tilpasse seg

Det er ikke første gang at nedbør og bløte forhold skaper problemer for kornprodusentene. I 2013 ga mye nedbør tidlig i vekstsesongen vanskelige forhold for kornet og små avlinger. I 18 av de siste 26 årene (1990 - 2014), har den årlige nedbøren for fastlandet vært over gjennomsnittet.

- I et lengre perspektiv er det klart at klimaendringer betyr at kornprodusentene må tilpasse seg et våtere klima. Utfordringen blir å opprettholde både avlingsnivå og kvalitet, mener forsker og avdelingsleder Wendy Waalen i NIBIO.

- Mer nedbør kombinert med tyngre maskinpark og dårlig drenering vil begrense avlingsnivået. Samtidig ligger det et potensial i lengre vekstsesong med høyere temperaturer, mener Waalen som leder «Avdeling korn og frøvekster» i NIBIO.  


Strategier i et våtere klima

Derfor søker NIBIO sammen med NMBU og andre europeiske samarbeidspartnere nå om et nytt prosjekt for å utvikle tilpasningsstrategier for norsk kornproduksjon. – Det er avgjørende å ha strategier som for eksempel reduserer risiko for jordpakking og vannmetning, samt å minimere tapet av næringsstoffer til vann og luft.

Mesteparten av dagens grøftesystem ble anlagt mellom 1960 – 85, og mange av systemene har stort behov for fornying og vedlikehold. Her er det store behov for investeringer.

- Forebyggende tiltak som å unngå ødeleggelse av jordstruktur og oppgraderte grøftesystem er viktig. Vi ønsker derfor å dokumentere virkning og lønnsomhet ved ulik grøfteintensitet, sier Wendy Waalen.


Årets regn, neste års utfordring

- I år er det ikke mye den enkelte kan gjøre, medgir Einar Strand. Det er bare å håpe på sol og vind for at åkrene skal tørke opp. Høy vannprosent i kornet som kjøres inn belaster tørkene ekstra og skaper ventetid på mottakene. Derfor oppfordres det til samarbeid med de som har ledig kapasitet.   

For produsentene betyr det økte tørkekostnader. Samtidig gir dårligere kvalitet lavere pris.

Men høstens utfordringer får også konsekvenser for senere år. Bløt jord øker risikoen for jordpakking som vil merkes på jordas dreneringsevne og avlingsnivå senere. En annen konsekvens av den regnfulle høsten, er at en ikke får sådd høstkornet. Det burde vært i jorda før 15. september, og det betyr at det blir lite høstkorn neste år, påpeker Strand.

«Tenk høsting før du sår», er det som ofte kommer frem etter slike vanskelige år, sier Einar Strand. Det betyr for eksempel å inkludere tidlige og stråstive sorter i dyrkingsopplegget. Likevel ville ikke det ha hjulpet alle i år. For eksempel i vår da mange av kornområdene opplevde værforhold som førte til utsatt såing, sier fagkoordinator Einar Strand i NIBIO/NLR.   
Også vanskelig potethøst

- Det er en vanskelig høst – også for poteter, sier forsker Eldrid Lein Molteberg i NIBIO. På Østlandet er mye forsinket på grunn av de våte forholdene, spesielt på tung jord.

Avlingsprognosen for potet viser en forventning om 17 % lavere avling i år sammenlignet med 2016. En del av potetarealene har fått mye nedbør, og drukning er et usikkerhetsmoment i årets prognose. Den er oppdatert 8. september og publisert på nettstedet til Fagforum Potet - www.potet.no.

- De fleste er nok i gang med opptaket, men må høste på betraktelig våtere jord enn det som er anbefalt i forhold til jordpakking, sier Molteberg. Fuktige høsteforhold er videre en risikofaktor i forhold til utvikling av sykdommer på lager.  I slike år er det derfor ekstra viktig å tørke potetene raskt etter opptak.

- På grunn av stor risiko for råter er det også viktig å høste og lagre separat de områdene som har stått under vann i deler av sesongen, sier Eldrid Lein Molteberg. Slike poteter bør helst leveres så raskt som mulig.

I årets prognose forventes det lavere avlinger i år enn i fjor i alle distrikter. Det er særlig i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms at avlingene er lavere i år enn i fjor. Av kvalitetsmessige utfordringer dominerer vekstrelaterte feil som skurv og vekstsprekker, i tillegg til mangelfull modning.  I forhold til gjennomsnittet for 2002-2016 forvente ca. 7 % lavere avling denne sesongen. Det er Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS), NLR og Hoff som står bak prognosene.

Regn med regn

Statistikken viser at nedbøren har økt gjennom året, samt enkelte måneder med veldig store utslag. I 18 av de siste 26 årene har den årlige nedbøren for fastlandet vært over gjennomsnittet (1990 - 2014).  I 2013 var nedbør i Sørøst-Norge i mai og juni omtrent to ganger normen, noe som førte til næringsutvasking og store avlingstap på korn. I år var også nedbøren i mai og juni 30-50 % større enn normalt i Trøndelag og deler av Østlandet.

Korn nær gror (U. Abrahamsen.jpg
Både små røtter og grønne spirer viser at kornet har begynt å gro igjen i åkeren. Foto: Unni Abrahamsen.

Kornprognose - september 2017

0.216 MB pdf

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.