Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen satser på veksthusforskning

20150910-DSCF1560_cropped.jpg

Et nytt veksthus kan åpne mange nye muligheter på Særheim. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

I revidert nasjonalbudsjettet foreslår Regjeringen å bevilge 18,5 millioner kroner til nytt forsøksveksthus ved NIBIOs avdeling på Særheim i Klepp kommune, Rogaland.

- Veksthusnæringen utgjør åtte prosent av produksjonsverdien i norsk landbruk. Det er like mye som korndyrkinga, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra departementet. 

Dagens veksthus på Særheim er fra 1988 og er ikke lenger egnet for framtidsrettet forskning og verdiskapning for norsk veksthusnæring. 

– Rogaland er det ledende fylket. Veksthusnæringen i dette fylket omsetter for en halv milliard kroner pr. år. Næringen er i en rivende utvikling og er i et marked med sterk vekst, fortsetter Dale. 

Rogaland har den siste tiden mistet mange arbeidsplasser innen oljenæringen. Tiltaket på Særheim vil også gi en positiv sysselsettingseffekt gjennom kjøp av lokale leveranser. Dette kan starte allerede i 2016. 

- Det nye veksthuset på Særheim skal medvirke til at vi har et oppdatert og sterkt forskningsmiljø som kan være med å utvikle veksthusnæringen videre, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

20150910-DSCF1592.jpg
Veksthusnæringen utgjør åtte prosent av produksjonsverdien i norsk landbruk. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Lenge vært behov for nytt veksthus

Det har vært kjent i mange år at det er behov for et nytt veksthus på Særheim. Det gamle veksthuset er fullt brukbart for plantefysiologisk forskning, men det er utdatert med hensyn til næringsrettet forskning og utvikling. 

Veksthus som blir bygget til praktisk forsøksvirksomhet idag har et helt annet utseende og hele andre muligheter for energioptimalisering enn det eksisterende veksthuset på Særheim. 

- For fortsatt å kunne være relevant for næringen, og for å kunne utvikle bærekraftige og lønnsomme produksjonssystemer, er det behov for et nytt veksthus, sier Mogens Lund, divisjonsdirektør ved NIBIO. 

Nærhet til næringen og gode forskningsmiljøer, samt kompetanse på næringsrettet forskning og utvikling innen veksthusgrønnsaker og bær gjør at Særheim er et naturlig valg.

 

Nytt veksthus gir nye muligheter for forskning og utvikling

Med det nye veksthuset kan planteproduksjon studeres i regulert klima. Nye sorter og nye kulturer kan utvikles og effekter av klimaendringer og plantenes tilpasninger til endret klima kan studeres. Det nye veksthuset kommer til et tidspunkt som støtter opp om gjennomføringen av et stort nytt prosjekt på plantedyrking i veksthus (Biofresh). 

- Med dette nye veksthuset vil NIBIO bidra til ytterligere vekst i den regionale veksthusnæringen gjennom større forskningssamarbeid med regionale kunnskapsmiljøer og næringsaktører, sier Mogens Lund. 

Samarbeidet med næringslivet og forsknings- og utviklingsinstitusjoner om automatisering av veksthusnæringen vil også kunne styrkes.

20150910-RVP_0609.jpg
De gamle veksthusene på Særheim. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.