Hopp til hovedinnholdet

Potensial for økte avlinger i Midt-Norge

besøk hjå minsås 5_cropped

Hans Olav Minsås blir en av innlederne under årets Kvithamardag. Her sammen med NLR-rådgiver Eva Pauline Hedegart i forbindelse med Avlingskampen 2016. Foto: Lars Nesheim.

Det er stort potensial for å øke avlingene i Midt-Norge – både på korn og grovfôr. Hvordan, kan en få noen svar på under årets Kvithamardag 28. februar. Ikke bare fra forskere og rådgivere, men også fra bønder som ligger i «Norgestoppen» på avlingsnivå.

Fjorårets «Avlingskamp» viste en overraskende liten forskjell mellom de beste grovfôrområdene i landet. Men alle deltakerne oppnådde imponerende resultater. Blant andre Hans Olav Minsås fra Verdal, som blir en av innlederne på Kvithamar. I området der en gjennomsnittlig grasavling ligger på rundt 450 fôrenheter, oppnådde Minsås hele 1209 FEm/dekar!

- Det er liten tvil om at det generelt er stor avstand mellom avlingspotensialet i korn- og grovfôrproduksjonen og avlingene som blir oppnådd, sier seniorforsker og arrangementsvert Lars Nesheim i NIBIO.

Under årets Kvithamardag blir det fire foredrag med fokus på det såkalte avlingsgapet, og hva som kan gjøres for å øke avlingene i Midt-Norge. Nesheim satt også juryen i Avlingskampen, som er en del av Agropro-prosjektet i samarbeid med NLR, Yara og Norsk Landbruk. Han er sjøl imponert over resultatene, og gleder seg til å høre mer om arbeidet som ligger bak.

 

Fra teori til praksis

- Selve resultatet er en del over normalen hos meg også, sier Hans Olav Minsås. Men det viser at en får mer ut av arealene om en gjør ting på riktig måte, sier Verdalsbonden som er utdannet siviløkonom og driver med både melk og korn. Samtidig presiserer han at deltakerne velger ut et mindre område med den beste jorda som drives optimalt med en NLR-rådgiver på laget.

Avlingskampen er en uformell konkurranse som skal skape positiv oppmerksomhet rundt god agronomi og fôrproduksjon. I 2016 lå utfordringen i å dyrke fram den største grovfôravlingen med høy kvalitet.

- Det blir jo en konkurranse med litt mer offensive tiltak. I forhold til kvalitet handler det om å høste til rett tid. Men resultatene viser også at en får betalt for å bruke mer gjødsel, sier Hans Olav Minsås. Sjøl slår han tre ganger, og på grunn av varmt og tørt vær inn mot første og andre slått opplevde han i fjor at siste slåtten ga størst avling."Kvithamardagen 2017

De årlige Kvithamardagene er en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i fjor. Kvithamardagen 2017 blir arrangert av NIBIO Kvithamar i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag og Bondelaga i Trøndelag.

- I år har vi gitt fagdagen tittelen ‘Økt planteproduksjon i Midt-Norge - hvordan?’, sier Lars Nesheim. Ved siden av foredragene om muligheter for avlingsøkning, blir klima et annet viktig stikkord.

I en bolk om klimagassutslipp blir det tatt opp tema som nydyrking, klimasmart drenering og god utnyttelse av husdyrgjødsla. Det siste temaet er ny teknologi, og det blir stilt spørsmål om teknologiutviklinga vil revolusjonere måten vi driver landbruk på i dag.

Målgruppa for Kvithamardagen 2017 er først og fremst rådgivere og ansatte i landbruksforvaltningen. Men møtet er også åpent for gårdbrukere og andre aktører i landbruksnæringa.

 

KONTAKTPERSON

KONTAKTPERSON

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.