Hopp til hovedinnholdet

Nye faktaark om flisfyring

Lager for flis

Foto: Eirik Nordhagen.

På oppdrag fra Innovasjon Norge har NIBIO utarbeidet 11 nye faktaark om flisfyring.

Skog er en viktig kilde til fornybart råstoff. Flis er et viktig sortiment i miksen av ulike bioenergikilder for en fornybar fremtid. For mange bønder er flis en tilgjengelig energikilde som ikke konkurrerer med hverken matproduksjon eller tømmer til treforedling i form av papirproduksjon eller konstruksjonsvirke.

Faktaarkene om flisfyring tar for seg hele verdikjeden – fra hogst og tørking i skogen til oppflising, lagring, tørking og selve fyringen.

- Flis til fyring utgjør en viktig del av bioenergisortimentet, påpeker forsker Simen Gjølsjø. I dag omsettes det cirka en million kubikkmeter skogsflis i Norge hvert år, men potensialet er mye større, sier Gjølsjø, som sammen med kollega Eirik Nordhagen, er forfattere av de nye faktaarkene om flisfyring.

- Råvarer fra skogen spiller en viktig rolle i en fornybar, sirkulær økonomi. Det er jo et mål å øke avvirkningen i Norge, og da vil bioenergi, og sortimenter slik som flis, bli enda viktigere, påpeker Gjølsjø.
 

Faktaarkene tar for ulike tema, slik som:

 • Viktige egenskaper i flisa som brennverdi, kjemisk innhold, egenvekt
 • Hva er aske og håndtering av aske
 • Lagring av virket for å oppnå best kvalitet
 • Hvilken fliskvalitet skal man ha?
 • Flishogging med ulike typer flishogger og solding
 • Binding av CO2
 • Økonomien i mindre flisfyringsanlegg
 • Forskjellige prinsipper for flisfyringsanlegg og varmedistribusjon
 • Ulike innmatingssystemer av fliskjelen
 • De nye internasjonale flisstandarder
 • Omregningsfaktorer mellom fastkubikkmeter og løskubikkmeter og brennverdier

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.