Hopp til hovedinnholdet

NIBIOs skogforskning vant Eidsvold Værks skogpris

bjørn håvard evjen - nibio - foto roar ree kirkevold  magasinet skog_cropped
NIBIOs divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen (med diplomet) mottok årets skogpris på vegne av skogforskningen i Norge. Her sammen med representanter fra juryen: Fra venstre: Trygve Enger, Skogselskapet; Haaken Eric Mathiesen, Eidsvold Værk; Ivar Ekanger, LMD og Ellen Alfsen fra Norges skogeierforbund. Foto: Roar Ree Kirkevold, Magasinet Skog.

Skogforskningen i Norge, representert ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), ble tildelt Eidsvold Værks skogpris under konferansen "Skog og tre 2017". Prisen deles årlig ut til en organisasjon eller en person som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruk i Norge.

- Skogforskningen i Norge feirer 100 år i 2017. Det var derfor svært gledelig at nettopp den norske skogforskningen ble tildelt den prestisjetunge Eidsvold Værks skogprisen i år, forteller den stolte mottakeren av prisen divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen ved NIBIO.

Prisen ble delt ut av avdelingsdirektør Ivar Ekanger i Landbruks- og matdepartementet, på vegne av juryen, under årets Skog og Tre-konferanse på Gardermoen. Prisutdelingen skapte både jubel og stående akklamasjon blant rundt 250 deltakere på festmiddagen.

Evjen takket på vegne av NIBIO og alle skogforskerne som har bidratt til faglig og kvalifisert kunnskap om den norske skogen og det norske skogbruket gjennom 100 år.

- Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet som er blitt utført av skogforskningen de siste 100 årene, sier Evjen.

Evjen kunne samtidig offentliggjøre at 100-årsmarkeringen av skogforskningen i Norge vil bli arrangert med et dagseminar på NIBIO i Ås den 19. oktober i år. Her vil både prisen og jubileet bli behørig markert.

- Vi ønsker å fortsette dette gode arbeidet i samarbeid med næringen og myndighetene for økt kunnskap og kompetanse som grunnlag for økt verdiskaping i skogsektoren, sier Evjen.

bjørn håvard evjen - nibio - foto lars sandved dalen - nibio-4.jpg
Bjørn Håvard Evjen. Foto: Lars Sandved Dalen.

 

Eidsvold Værks skogpris

Eidsvold Værks skogpris ble opprettet av Mathiesen Eidsvold Værk i 1980. Prisen kan deles ut til en organisasjon eller en person som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruk i Norge. Prisen består av et pengebeløp, en medalje og et diplom. En komite oppnevnt av Det norske skogselskap, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening og Landbruksdepartementet velger ut prismottakere etter forslag fra publikum eller fra medlemmene av komiteen.

 

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NIBIO skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

 

Bioøkonomi

Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.