Hopp til hovedinnholdet

NIBIOs skogforskning feirer 100 år

skog100.jpg

Foto: Dan Aamlid.

Hundreårsjubileet markeres med et heldagsseminar torsdag 19. oktober i VitenParken på Campus Ås. Hold av dagen.

Hundreårsjubileet markeres med et heldagsseminar torsdag 19. oktober klokken 09:00-15:30 i Vitenparken på Campus Ås.

NIBIOs jubileumsseminar skal vise skogforskningens betydning for næringen, myndigheter og forvaltningen i et historisk perspektiv, og ikke minst som leverandør av kunnskap for å løse fremtidens utfordringer.

Jubileumsseminaret er åpent for alle, men vi ber om påmelding for å kunne tilpasse serveringen.

 

Hvordan kom vi hit?

Skogen i Norge har i uminnelige tider vært nyttet av mennesket, og et mangfold av dyr, planter og sopper lever sine liv i skogen. For 100 år siden var det bekymring for tømmertilgangen fra de norske skogene, og målet med skogforskningen var å legge til rette for det som skulle bli Norges arvesølv – skogen. Trær skulle gi brensel til oppvarming og matlaging, bygningsmaterialer til nye hus, råstoff til industrien og ikke minst arbeidsplasser og verdiskaping. I dag har vi over 11 milliarder trær, tømmervolumet er tredoblet fra 300 til 1000 millioner kubikkmeter, og skogen binder CO2 tilsvarende over halvparten av våre utslipp av klimagasser.

Så kom vannkraftutbyggingen og oljen, og selv om trærne i skogen gradvis vokste seg større og større ble skognæringens betydning redusert.

Nå som samfunnet trenger klimasmarte løsninger er skog igjen et råstoff og en ressurs som det er store forventninger til. Samtidig har bredden i skogforskningen økt og tilført ny kunnskap, ikke bare om trærnes produksjon, men også om karbonbinding, klimarelaterte effekter, biologisk mangfold, foredling og riktig bruk av tre.

Lykkes vi med overgangen til bioøkonomien, vil presset på skogressursene og miljøutfordringene øke. Da er det viktig med en skogforskning som kan levere kunnskap og gode råd til skogeiere, forvaltning og myndigheter om konsekvenser av ulike valg.

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, inviterer deg til en dag med fremragende foredrag om skogen og skogforskningen!

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.