Hopp til hovedinnholdet

NIBIO med renseteknologi i Romania

Romanina 1 Adam Paruch_cropped.jpg

NIBIO-forsker Adam Paruch foran anlegget i Vadu Izei. Foto: NIBIO.

Nå er NIBIO sin teknologi for naturbasert rensing av avløpsvann også tatt i bruk i Romania. På landsbygda går mange avløp direkte i vassdragene, og det er stor interesse for teknologien og de to demonstrasjonsanleggene som nylig ble åpnet.

Gjennom prosjektet «Greening the Agro-Tourism Business in Romania» er målet å finne rensemetoder som passer for små og mellomstore turistbedrifter i fjellregionen. I høst ble de to første anleggene høytidelig åpnet med både lokal, regional og nasjonal presse til stede.

- Det var veldig store interesse for dette, sier forskningsleder Ragnar Eltun i NIBO. De to første anleggene ligger i Mara og Vadu Izei i Maramures fylke nord øst i Romania. I tillegg til mange avisoppslag, ble det også sendt en reportasje fra seremonien i riksradioen der både anlegg og teknologi ble presentert.   

Anleggene er utviklet gjennom prosjektet som er en del av Innovasjon Norge programmet «Green Industry Innovative Programme Romania». (Se faktaboks). Det er ledet av Heifer International Romania med NIBIO som forskningspartner. Det er EØS-midlene gjennom Norway Grants som finansierer prosjektet, hvor Ragnar Eltun er NIBIO sin koordinator.

Renseanlegg Romania.jpg
Nyetablert renseanlegg i Romania basert på en norsk tilpasning av renseteknologien. Vann fra slamavskiller passerer gjennom et forfilter av lettklinker før det filtreres gjennom rotsonen til et våtmarksfilter tilplantet med planten takrør. Foto: NIBIO.

Tilpasset vinterklima

- Renseanleggene som er anvendt i Romania er basert på et konsept som ble utviklet av Jordforsk i samarbeid med Norges Landbrukshøgskole og norsk industri på 1990-tallet. Det sier forskningssjef Trond Mæhlum i NIBIO, som den gang var involvert i dette arbeidet gjennom sin masteroppgave og PhD.  Våtmarksanlegg var da en godt kjent teknologi i Europa, men arbeidet vårt omfattet en tilpassing til norsk vinterklima og norske rensekrav, sier Mæhlum.

Sammen med forskerkollega Adam Paruch i NIBIO har de utviklet og tilpasset den norske naturbaserte renseteknologien for disse områdene i Romania. Anleggene består av en slamavskiller, forfiltrering i porøse medier etterfulgt av et tilplantet våtmarksfilter med takrørvegetasjon.

 

Fungerer godt

 - Det er etablert noe hundre slike anlegg i Norge. Rensemessig fungerer de bra om de er bygget i henhold til bransjestandarden. Men her i landet er de relativt kostbare, samtidig som de er plasskrevende sammenliknet med minirenseanlegg, sier Mæhlum.

Men dersom arealer og lokale filtermaterialer er tilgjengelige, kan det være kostnadseffektive løsninger, understreker han.

I Romania er det også et mål å vise hvordan jord og vegetasjon kan benyttes til å bedre vannkvaliteten. Derfor er det lagt vekt på å lage gode demonstrasjonsanlegg som kan inspirere til videre utvikling og lokal tilpasning av slike rensemetoder, sier Trond Mæhlum.

 

Skal måle effekt

Anleggene i Romania er helt nye, og vi har ikke fått målt renseeffekten, understreker Ragnar Eltun. Ut fra befaringen er NIBIO-forskerne godt fornøyd med arbeidet og måten anleggene er tilpasset landskapet.

- Begge anleggene er ved turistbedrifter, hvor det ligger godt til rette for demonstrasjon og markedsføring av renseteknologien. Etter noen justeringer av design vil de starte de starte målinger, som forhåpentligvis vil bekrefte at denne type naturbasert renseteknologi har en fremtid i Romania, sier Ragnar Eltun.

romania 3 deltakere åpning mara.jpg
Åpningsseremonien i Mara samlet mange deltakere. Foto: Heifer.
Romania 2 norsk delegasjon.jpg
Den norske delegasjonen ved anlegget i Vadu Izei. Fra venstre: Adam Paruch, NIBIO, Ragnar Eltun, NIBIO, Anne Lise Rognlidalen, Innovasjon Norge, Trond Mæhlum, NIBIO og Mihai Stefanescu fra den norske ambassaden. Foto: Heifer.
Fakta om prosjektet

Demonstrasjonsanleggene er utviklet gjennom Innovasjon Norge programmet «Green Industry Innovative Programme Romania» i prosjektet «Greening the Agro-Tourism Business in Romania» (http://www.comunitateverde.ro/home-en.html) som er ledet av Heifer International Romania og med NIBIO som forskningspartner. Samarbeidet med Heifer ble opprettet gjennom kontakter med i Euromontane i 2012, og Ragnar Eltun, NIBIO Løken, er NIBIO sin koordinator for prosjektet. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet gjennom EØS-midlene.

Målet med prosjektet er å finne rensemetoder som passer for små og mellomstore turistbedrifter i fjellregionen i Romania. NIBIO Klima og miljødivisjonen v/Trond Mæhlum og Adam Paruch har tilpasset den norske naturbaserte renseteknologien for disse områdene i Romania i samarbeid med Heifer.

 

Fakta om renseteknologi

Konseptet er basert på at slamavskilt avløpsvann passerer horisontalt gjennom et filter plassert i et tett basseng tilplantet med våtmarksplanter som har et kraftig rotsystem, vanligvis med planten takrør. Renseprosesser skjer spesielt i rotsonen der det foregår mange biologiske prosesser for nedbrytning og omsetning av forurensninger.

For å bedre rensingen av fosfor og organisk stoff, samt å gjøre anleggene mer robuste for kaldt vinterklima, ble det gjort noen forbedringer i Norge. Anleggene ble utstyrt med et biologisk forfilter for å bedre rensingen av organisk stoff. I hovedfilteret ble det testet ut ulike filtermaterialer som binder fosfor, slik som lettklinker (Leca materiale laget av leire), skjellsand og naturlig jernholdig sand.

I hovedsak er det lettklinker (Filtralite) og skjellsand som er benyttet i Norge. Våtmarksanlegg ble også laget dypere (opptil 1 meter) og det ble dokumentert at anleggstypen med flere rensetrinn også fungerer uten våtmarksplanter, spesielt om det ikke er krav til fjerning av nitrogen.

Filterbed blir brukt som navn på denne type anlegg uten våtmarksvegetasjon.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.