Hopp til hovedinnholdet

Møte om arktisk samarbeid i Beijing

20170523-L1030920-Kina-052017.jpg

Delegasjonen fikk møte spennende fagmiljøer som ønsker seg tett samarbeid. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

NIBIO og Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) utforsker samarbeid i nordområdene. 22. og 23. mai arrangerte NIBIO og CAAS en felles workshop i Beijing, Sino-Norwegian Arctic Collaboration in Agriculture.

Seniorforsker og kinakoordinator Jihong Liu Clarke er svært godt fornøyd med møtet.

– Vi har et felles prosjekt, SinoGrain, som ser på potensialet for et mer klimasmart landbruk, reduksjon av utslipp og økt produksjon, sier hun.

Den norske ambassaden i Beijing er en viktig bidragsyter og ambassaderåd Anne Kari Johansen, innledet på workshopen i Beijing.

– Normaliseringen av forholdet mellom våre to land gir nye muligheter. Nå retter vi blikket nordover, sier Liu Clarke.

Visepresident på CAAS, professor Wu Kongming, som har ansvar for CAAS sitt internasjonale samarbeid, møtte også den norske delegasjonen.

– Vi setter stor pris på NIBIOs initiativ, og ønsker et enda tettere og mer omfattende samarbeid rund viktige spørsmål som matsikkerhet og klimatilpassing, sier professor Wu. 

– NIBIO har samarbeidet med CAAS og andre kinesiske organisasjoner i mer enn 10 år, sier kommunikasjonsdirektør ved NIBIO, Ragnar Våga Pedersen. Han ledet den norske delegasjonen.

 

Ønsker økt samarbeid i nordområdene

Mye av prosjektsamarbeidet har vært knyttet til områder som matsikkerhet, plantehelse og klimatilpassing. Det nye nå er den arktiske dimensjonen.

– Våre kinesiske kolleger ser med stor interesse på nordområdene og faglige muligheter der. For eksempel så ser vi at klimaendringene slår raskere og større ut i nord, og dette gir både utfordringer og muligheter, sier Pedersen.

Svanhovd er allerede en forskningsbase i nord, med omfattende internasjonalt samarbeid. Planen er å utvide dette til også å omfatte kinesiske partnere, utvikle forskningsstasjonen videre til et slags fastlands-Norges Ny Ålesund.

Snorre Hagen leder NIBIO Svanhovd. Han sier at de har alt som skal til for å utvikle stasjonen videre i den retningen. 

– Vi er en del av INTERACT, et infrastruktursamarbeid i EU-regi som samkjører ressurser og data i nordområdene. Dessuten har stasjonen overnattingsfasiliteter, laboratorier, konferanse- og møtemuligheter – og god lokal mat, sier Hagen.

 

Sør-Varanger kommune ønsker kineserne velkommen 

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, deltok også på workshopen.

– For Sør-Varanger kommune er NIBIO og Svanhovd en viktig faglig ressurs. For oss er det viktig at fagmiljøet styrkes og utvides, vi jobber for flere kompetansearbeidsplasser knyttet til Svanhovds aktivitet, sier Rafaelsen.

Det internasjonale miljøet i Pasvikdalen har trukket til seg forskere fra hele verden siden oppstarten i 1993. Svanhovd er blitt en viktig base for fremragende forsking, men forskningsstasjonen skaper også muligheter i randsonen av sin aktivitet, som for eksempel naturbasert turisme. I en slik sammenheng er Kina et svært viktig marked, og kommunen merker at interessen fra ulike kinesiske aktører er raskt økende.

– Vi er i posisjon til å få til mye spennende, og vil bruke de mulighetene som nå åpner seg mellom våre to land, sier Rafaelsen, som også benytter Beijing-besøket til møter med andre kinesiske interessenter. 

20170523-L1030865-Kina2-052017.jpg
CAAS har kompetanse og utstyr på topp nivå. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Nye muligheter innen bioteknologi og molekylær genetikk

Forskningssjef Hans Geir Eiken leder NIBIOs arbeid innenfor bioteknologi og molekylær genetikk. Et spennende område er arktiske arters genetiske tilpassing til ekstreme forhold.

– I NIBIO har vi arbeidet med flere pattedyrarter i Nordområdene, og våre kinesiske kolleger har tilsvarende erfaring fra arbeid med blant annet dyrs tilpassing til ekstreme høyder. Her er det store samarbeidsmuligheter, sier Eiken.

– Vi er imponert over kvaliteten på det faglige arbeidet til våre kinesiske kolleger. Vi har mye å lære av hverandre, og registrerer også at CAAS sin instrumentering er i verdensklasse. Det gir oss noen spennende muligheter, sier Eiken.

Liu Clarke er opptatt av konkrete resultater. Innovasjon og verdiskaping basert på arktiske biologiske ressurser er også et spennende område hvor CAAS og NIBIO har felles interesse.

– Rett etter sommerferien samler vi våre kinesiske partnere til et arbeidsmøte på Svanhovd. Vi er godt i gang, avslutter kinakoordinator Jihong Liu Clarke.

20170523-L1030948-Kina3-052017.jpg
Kinakoordinator Jihong Liu Clarke benyttet anledningen til å takke ambassadør Svein O. Sæther for mange år med støtte og oppfølging. Fra venstre: Ambassaderåd Anne Kari Johansen, Seniorforsker og kinakoordinator Jihong Liu Clarke, ambassadør Svein O. Sæther, forskningssjef Hans Geir Eiken og leder av Svanhovd, Snorre Hagen. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.