Hopp til hovedinnholdet

Mosekunnskap viktig for klimaet på kloden

COLOURBOX3610579_cropped.jpg

Mose finnes nær sagt over alt i nordlig barskog, der de kan danne myke tepper i skogbunnen. Disse enorme teppene av mose kan utgjøre så mye som 20-40 prosent av vegetasjonen og biomassen i de nordlige, boreale barskogene i Skandinavia, Nord-Amerika og Russland. Foto: www.colourbox.com

Norske og russiske moseforskere har samarbeidet om en ny russisk moseflora. Nå planlegges felles ekspedisjoner til nordområdene for å finne uoppdagede arter.

- Mose er kanskje uønsket i plenen i hagen, men vær klar over at mosene er blant verdens mest suksessfulle organismer, forklarer biolog og moseekspert Hans Blom.

Hans Blom er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og han har som spesialfelt å identifisere ulike mosearter.

Mose finnes nær sagt over alt i nordlig barskog, der de kan danne myke tepper i skogbunnen. Disse enorme teppene av mose kan utgjøre så mye som 20-40 prosent av vegetasjonen og biomassen i de nordlige, boreale barskogene i Skandinavia, Nord-Amerika og Russland.

Kolossale mengder karbon er lagret i trærne i disse nordlige skogene, men det er enda mer karbon lagret i bakken. Mosene spiller en sentral rolle for dette viktige karbonlageret i bakken i de boreale skogene.

- Alt av blader og barnåler som faller ned fra trærne går via og gjennom dette teppelaget av mose. Mosene, og da spesielt torvmosene, danner kolossale mosemyrer som over tid bygger enorme karbonlagre, forklarer Hans Blom.

Torv holder på mer enn en tredel av alt karbon på landjorda, og det er lagret enorme mengder metan i myrene, spesielt i permafrost.

- Om permafrosten forsvinner, og myrstrukturen faller sammen, frigjøres mye av metanet, noe som vil bidra ytterligere til drivhuseffekten og oppvarmingen av kloden, påpeker Blom.

Seligeria calcarea - Foto Hans H. Blom - NIBIO.JPG
Under feltarbeidet i i Engjadalen og Mørkrisdalen i Luster i Sogn og Fjordane i mai ble det oppdaget flere nye arter for Norge og Norden. Oppdagelsene av de nye artene skyldes blant annet samarbeidet med den russiske moseeksperten Vladimir Fedosov fra Moskva-universitetet (Lomonosov Moscow State University). På bildet er den 1 millimeter høye bladmosen Seligeria calcarea som ble funnet i Engjadalen. Foto Hans Blom, NIBIO.

Tykke mosetepper fulle av karbon

Moseteppene i boreal barskog er av stor betydning for jordas karbonsyklus og klimaet på kloden- Det er derfor svært viktig med kunnskap om mose generelt, og om alle de mer enn 20.000 ulike moseartene som finnes.

Nå utvider de norske moseforskerne samarbeidet med sine russiske kollegaer for å lære mer om mosene. Arbeidet har blant annet resultert i mosefloraen, «Moss flora of Russia», som dekker alle bladmosearter i hele Russland, og som kommer til å bli et nytt standardverk innen moseforskningen.

NIBIO-forsker Hans Blom var en av moseekspertene som var med på det nye, og svært viktige russiske standardverket.

- Den nye mosefloraen kommer til å bli standardverket, og det vil få stor betydning for moseforskningen. Floraen omfatter 42 moseslekter og 235 arter, og er det første av i alt seks planlagte bind, forteller Hans Blom.

Til daglig arbeider Hans Blom ved NIBIOs forskningsstasjon i Fana utenfor Bergen. Der arbeider han med biologisk mangfold i skog og mosers systematikk. Han forklarer at den nye russiske mosefloraen vil få stor betydning for alle moseinteresserte på den nordlige halvkule.

- Russerne har gjort et grundig arbeid med alle de artsrike og vanskelige moseslektene. De russiske moseforskerne har blant annet benyttet genetiske metoder, og floraen er rik på ny kunnskap om mange arter, forklarer han.

Foto Hans H. Blom - NIBIO.jpg
NIBIOs moseekspert Hans Blom møtte den russiske moseforskeren og medforfatteren Vladimir Fedosov fra Moskva-universitetet (Lomonosov Moscow State University) på feltarbeid i Engjadalen og Mørkrisdalen i Luster i Sogn og Fjordane i mai. Der ble det blant annet planlagt nye felles mose-ekspedisjoner. Fedosov med  grønn lue og blå taske.

Norsk-russisk mosesamarbeid

Blom møtte den russiske moseforskeren og medforfatteren Vladimir Fedosov fra Lomonosov Moscow State University på feltarbeid i Engjadalen og Mørkrisdalen i Luster i Sogn og Fjordane i mai. Der ble det blant annet planlagt nye felles mose-ekspedisjoner.

- Det var svært hyggelig at Fedosov ble med på feltarbeid sammen med norske mosefolk. Hans erfaring fra store deler av Russland bidro sterkt. Under den uken han var med oppdaget vi flere nye arter for Norge og Norden, forteller Blom.

I løpet av feltarbeidet ble det også tid til utveksling av både erfaring og personell. Det planlegges blant annet for norsk deltakelse på ekspedisjoner til de russiske nordområdene i årene som kommer.

- Det er kjempekjekt når en lykkes med ideer til samarbeid som dette. Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av dette internasjonale samarbeidet i fortsettelsen, avslutter Blom.

 

Moss flora of Russia

Foto NIBIO.jpg

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.