Hopp til hovedinnholdet

Mogens Lund æresdoktor i Estland

P7103986_Estland.jpg

Jordbrukslandskap i Estland. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Direktør Mogens Lund i NIBIO er utnevnt til æresdoktor ved University of Life Sciences i Tartu, Estland. – Jeg er både stolt og glad. Samtidig er det en forpliktelse å fortsette vårt gode nordisk – baltiske samarbeid, sier Lund i forbindelse med tildelingen fredag.

- Mogens Lund er en internasjonalt anerkjent forsker innen landbruk og næringsøkonomi. Han har vært svært aktiv i internasjonalt samarbeid, og vært med å legge grunnlaget for en felles nordisk – baltisk forskning innen landbruksøkonomi. Det skriver universitetet i sin begrunnelse, og viser til Lunds mangeårige engasjement i Nordiske jordbruksforskeres forening – NJF, der han ledet økonomiseksjonen fra 2001 til 2007.   

Selve tildelingen skjedde ved universitetet i Tartu fredag 6. november. EMÜ - University of Life Sciences betegner seg som det grønne universitetet i Estland. Lund har vært gjesteforeleser her flere ganger, vært med å arrangere internasjonale konferanser og bidratt til samarbeid og utveksling med universitetet i København og nå Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO. Her er Mogens Lund direktør ved Divisjon for matproduksjon og samfunn.

mogens-lund-æresdoktor.jpg
Divisjonsdirektør ved NIBIO, Mogens Lund, utnevnes til æresdoktor ved Estonian University of Life Sciences. Foto: Estonian University of Life Sciences.

 

Gratulasjoner

De siste dagene har Mogens Lund fått mange gratulasjoner, ikke minst fra sine kolleger i NIBIO som har fått sin første æresdoktor.

- Gratulerer og stor honnør til deg Mogens, sier en stolt adm. dir. Alvhild Hedstein. Hun understreker at utnevnelsen også er en stor ære for Norsk institutt for bioøkonomi. - Dette er et viktig fagområde for hele instituttet, og det at våre fagfolk blir lagt merke til internasjonalt er avgjørende for framtida. En stor inspirasjon for alle i NIBIO!

Mogens Lund (58) kommer fra Bogense i Danmark, har sin PhD innen landbruksøkonomi, og en allsidig forskerkarriere fra både Danmark og USA før han kom til Norge i 2014. Her ble han ansatt som direktør for forskningsavdelingen ved NILF – Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Etter fusjonen til NIBIO med Bioforsk og Skog og Landskap tidligere i år, ble han her ansatt som direktør i Divisjon for matproduksjon og samfunn. 

 

Samarbeid gjennom flere år

Lund har fortsatt et nært samarbeid med universitetet i Estland og deres institutt for økonomi og samfunnsvitenskap. I tillegg til samarbeidet om et prosjekt innen Horizon 2020-programmet, planlegges nye samarbeidsprosjekter innen bioøkonomi, samt en forsker og studentutveksling mellom det estiske instituttet og NIBIO.

- Vi har arbeidet sammen i 15 – 20 år med ulike prosjekter, og jeg har også i dag veldig god kontakt med forskere og ledelse der, sier Mogens Lund. 

Universitetet ligger i Tartu, som er den nest største byen i Estland. De baltiske landene har hatt et utstrakt samarbeid med Norden etter løsrivelsen fra Sovjet, og Estland ble medlem av EU i 2004. I disse årene har det skjedd store samfunnsendringer.

Det har også vært en enorm utvikling i forhold til forskning og det jordbruksøkonomiske området. I begynnelsen var det mange spesielle samarbeidsordninger mellom blant andre Norden og Baltikum.  Nå er de på nivå med andre land, og deltar i samarbeid og felles prosjekter på vanlige internasjonale vilkår.

- Men vi har fortsatt et veldig godt samarbeid, understreker Mogens Lund. Og den nye æresdoktoren ved EMÜ både håper og tror de fortsatt vil være en viktig samarbeidspartner fremover, ikke minst for NIBIO. 

ef-20150624-120507-Mogens-Lund.jpg
Mogens Lund, direktør for Matdivisjonen ved NIBIO, er utnevnt til æresdoktor ved University of Life Sciences i Estland. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.