Hopp til hovedinnholdet

Matindustriens konjunkturundersøkelse 2016

TineMediebank2_Mat og industri2015bilde_Norwegia_cropped.jpg

Produksjon av Norvegia. Foto: Tine Mediabank.

Matindustriens konjunkturundersøkelse gir svar på hvordan bedrifter i norsk matindustri opplevde fjoråret, samt deres forventninger til 2016. Årets undersøkelse er den syttende som er gjennomført i forbindelse med NIBIO-prosjektet Mat og industri.

Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer i NHO Mat og Drikke. I år er for første gang også sjømatbransjen inkludert gjennom Sjømat Norge. Totalt svarte 159 bedrifter på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 39 %. Mange av disse er store bedrifter, noe som medfører at undersøkelsen representerer omkring halvparten av alle sysselsatte i matindustrien.

 

Her er hovedfunnene fra årets undersøkelse:

 • To av tre foretak opplevde økt omsetning i 2015. I alle bransjer opplevde over halvparten av foretakene økt omsetning, mens kjøttbransjen utmerket seg ved at 77 prosent av foretakene oppgir økt omsetning.
 • Omtrent halvparten av foretakene i undersøkelsen oppgir at de fikk et bedre resultat før skattekostnad i 2015. Det er særlig foretak innenfor sjokolade- og sukkervarer, kjøttvarer og korn/fôr som fikk et bedre resultat. 
 • Undersøkelsen viser at mange av de store foretakene i matindustrien reduserte sysselsettingen i 2015.  Det var få foretak som økte sysselsettingen. 
 • Nesten tre av fire foretak økte eller holdt bruttoinvesteringer på uendret nivå i 2015. Over halvparten av foretakene i sjømatbransjen oppgir at de økte sine bruttoinvesteringer i 2015.
 • Nesten samtlige foretak i Drikkevarebransjen oppgir at de hadde et større antall produkter i 2016.
 • Det er store forventninger til inneværende år, og over halvparten av foretakene forventer økt omsetning og økt resultat i 2016. Forventningene er spesielt høye i drikkevarebransjen, der alle foretak forventer bedre resultat.
 • De fleste foretak forventer en stabil sysselsetting i 2016. Mange store foretak forventer lavere sysselsetting.
 • Nesten alle foretak vil enten øke eller holde investeringer og antall nye produkter på uendret nivå i 2016.  
 • Kun et fåtall av foretakene oppgir at de har et økt behov for kompetanse i 2016. Meieri- og iskrembransjen skiller seg imidlertid ut ved at en stor andel av bedriftene melder om økt behov for håndverks- og teknisk kompetanse (både fagbrev og teknisk kompetanse fra høyskole- eller universitet) i 2016. 
 • Som i tidligere år er det særlig etterspørsel og konkurranse på hjemmemarkedet som flest foretak oppgir som begrensende faktor i 2016.
 • Nesten tre av fire foretak i undersøkelsen oppgir at de bruker egne midler FoU.  Omtrent én av fire oppgir at de bruker egne midler på forskning.
 • Omtrent halvparten av foretakene som driver med FoU i dag, har planer om å øke disse aktivitetene.
 • Kun 36 prosent av foretakene som har brukt interne midler på produkt- og prosessutvikling i 2015, søkte om støtte fra eksterne kilder (hovedsakelig skatteFUNN) til utviklingsarbeidet.
 • Nesten tre av fire foretak i matindustrien opplever hindringer for å få i gang et FoU-prosjekt. Mangel på nødvendig intern kompetanse oppleves som den største hindringen. Mange bedrifter peker også på eksterne hindringer.

 

Fakta

Prosjekttittel: Mat og industri

Finansiering: NHO Mat og Drikke, NNN, Norsk Landbrukssamvirke, Landbruksdirektoratet og Norges forskningsråd

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.