Hopp til hovedinnholdet

Liten fare for angrep av rognebærmøll i år

ef-20060922-142510.jpg

Voksen rognebærmøll. Foto: Erling Fløistad.

Mengden bær på rogna avgjør om rognebærmøll angriper eple eller ikke. I år er det en svak økning i blomstringen på rogn sammenlignet med i fjor. De fleste steder slipper dermed angrep av rognebærmøll. Det er noen unntak i Sogn og Fjordane hvor det har vært redusert blomstring i år.

Rognebærmøll er en liten sommerfugl som lever i rogn. Larven til sommerfuglen gnager inne i rognebær. Når det er for lite bær på rogna kan rognebærmøll angripe eple i stedet. I angrepet frukt lager larvene først et lite hull i skallet, hvor det etter hvert siver ut litt plantesaft som tørker til et hvitt pudder. Senere går larvene dypere inn i fruktkjøttet og lager lysebrune ganger.  

NIBIO Plantehelse beregner hvert år prognoser for om vi kan vente angrep av rognebærmøll i eplehagene. Prognosene er viktig informasjon for epledyrkere og veiledningstjenesten som dermed kan avgjøre om tiltak er nødvendig. 

Det lave antallet blomsterklaser i 2014 førte til begrenset økning i populasjonen av rognebærmøll som gikk til overvintring. Den lave bestanden med møll kombinert med en svak økning av antall blomsterklaser på rogn i 2015 fører dermed til at det generelt er liten fare for angrep av rognebærmøll denne eplesesongen. Unntaket er i Sogn og Fjordane hvor det kan være fare for angrep noen steder. Det forventes at angrepene vil være så svake at de er under økonomisk skadeterskel i Sogn og Fjordane. Det er også noen tilfeller av «gult varsel»; mulig fare for angrep, i de fleste regioner som undersøkes. Epledyrkere bør søke råd hos den lokale veiledningstjenesten. Det finnes ikke effektive sprøytemidler mot rognebærmøll som er tillatt brukt i privathager. 

Overvåkning med feller kan gi ekstra informasjon når varslene ikke er entydige innen de forskjellige regionene. Det er utplassert feller i flere regioner i regi av NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning.  

ef-20070824-144335.jpg
Eple angrepet av rognebærmøll. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.