Hopp til hovedinnholdet

Korn på jordas premisser

økokorn 1 hovedbilde halfdan stendahl j.sch_cropped
Halfdan Stendahl fra Melhus i en nyspiret kornåker tidlig i juni. Foto: Jon Schärer.

Næringsforsyning og ugraskontroll er de største utfordringene for å lykkes med økologisk korn. Grunnlaget for avlingen legges tidlig i sesongen, og vekstskifte med gras eller andre plantekulturer blir ekstra viktig.

– Ved ensidig korndyrking uten husdyrgjødsel vil en oppleve at humusnivået som er det organiske materiale i jorda, reduseres. Med eng som fornyes og husdyrgjødsel skjer det motsatte. Veksling mellom gras og korn gjør jorda mer robust, samtidig som det blir lettere å holde ugraset i sjakk. Det sier økobonde Halfdan Stendahl i Melhus, som ved siden av 350 dekar korn, dyrker gras til egen ammekubesetning.

– Husdyrgjødsel og vekstskifte med eng er optimalt. Men siden de færreste kornbruk har tilgang på husdyrgjødsel, er det viktig å finne annen tilgang på næringsstoffer, påpeker forsker Randi Berland Frøseth i NIBIO, Norsk institutt fra bioøkonomi. Biorest basert på husholdningsavfall er en ypperlig kilde, mener hun. Det gir god virkning, men utfordringen er å finne praktiske løsninger og å unngå uønskede stoffer på kjøpet.

 

Trenger mer økokorn

Det er stort underskudd av økologisk dyrket korn i Norge. I sesongen 2015/2016 ble omtrent halvparten av råvarene til økologiske kraftfôrblandinger importert. Totalt utgjør andelen økologisk korn omtrent én prosent av alt korn som leveres til møllene i Norge.

Ut fra våre naturgitte forhold er det teoretisk mulig å dekke dagens behov for energi- og proteinvekster til økologisk kraftfôr i Norge. Men det krever omlegging av konvensjonelle arealer i de beste korndyrkingsområdene, spesielt for å øke produksjonen av proteinråvarer.

 

økokorn 3 traktor åker  j. sch..jpg
Ugrasharving er en viktig del av ugraskampen i økologisk drift. Her såkalt blindharving før kornet spirer. Foto: Jon Schärer.

 

– Det er ikke umulig å dyrke økologisk korn uten husdyrgjødsel. Men hvis en ikke har spesielt fruktbar jord, er det ikke nok med bare grønngjødsel eller belgvekster som nitrogenkilde. Det trengs noe mer, sier Frøseth. I dag er det tillatt å bruke husdyrgjødsel fra konvensjonell drift, for eksempel fra nabobruk. Andre kjøper pelletert organisk gjødsel, som i hovedsak inneholder hønsegjødsel. 

 

Allsidig drift

På Melhusgården øvre står havreåkeren godt, til tross for en bløt og kald oppstart. 

– Byggåkeren ser også bra ut, forteller Halfdan Stendahl. Men våren spilte ikke helt på lag med oss økobønder i år, så ugraset fikk et ekstra godt tak.

Sammen med kona Astrid Sæther driver Stendahl en svært variert gårdsdrift. Både andelslandbruk, stall, snekkerverksted og salg av ulike økologiske produkter, som for eksempel mel av speltkorn. De har også en besetning med STN – Sidet Trønder og Nordlandsfe/Rørosku.

– I åkerdrifta er åkerdylle problemugras nummer en. Men med skifte i langvarig eng kan den bli helt borte, sier Stendahl. Husdyrgjødsla brukes i grønnsaksproduksjon i andelslandbruket, mens både eng og korn gjødsles med Debio-godkjent, organisk «Grønn gjødsel».

Stendahl bruker såkalt blindharving, det vil si harving før kornet spirer.

 

Bygg – krevende som økokorn

Bygg er det viktigste fôrkornet i Norge. Korn har i utgangspunktet et moderat næringsbehov, men bygg er den kornarten som reagerer mest negativt på ugunstige vekstbetingelser. Dårlig tilgang på nitrogen og andre næringsstoffer tidlig i vekstsesongen gir ofte et lavere avlingsnivå.

– Utfordringen er å legge til rette for tilstrekkelig plantetilgjengelig næring tidlig nok, sier Frøseth. Spesielt når næringskildene i hovedsak er jordas organiske materiale sammen med planterester.

 

økokorn  foto randi b.f.jpg
Bygg reagerer negativt på ugunstige vekstbetingelser. Foto: Randi Berland Frøseth.

 

I praksis viser det seg at tilgangen på husdyrgjødsel ofte avgjør hvor godt en lykkes i økologisk korndyrking, mener forsker Frøseth.

Hun tok sjøl sin doktorgrad på hvordan en kan utnytte nitrogenet i grønngjødsel på en bedre måte.

– Høsting av plantemassen for fermentering i biogassreaktor og tilbakeføring av råtneresten (biorest) som gjødsel til etterfølgende kulturer, viste seg å være det beste alternativet. Men det trengs kostnadseffektive og praktiske løsninger for plantebaserte biogassanlegg under våre klimaforhold.

 

Husholdningsavfall til økokorn

Det finnes flere store biogassanlegg i Norge som tar imot organisk husholdningsavfall for produksjon av metan. Med på kjøpet følger en næringsrik biorest som kan brukes som flytende gjødsel hvis den ellers oppfyller regelverket med hensyn til uønskede stoffer. Det er spesielt nivået av tungmetaller som kan være en utfordring.

– I prosjektet «Økokorn» ble avfallsprodukter fra storsamfunnet undersøkt som gjødselkilder til økologisk korn. Biorest fra matavfall er godt egnet ut fra kornplantenes behov, og hvis vi kan få en bedre logistikk med transport fra anlegg til åker, er dette et svært godt alternativ for gjødsling i økologisk korndyrking, mener NIBIO-forsker Randi Berland Frøseth. 

 

Økofagdag/markdag på Apelsvoll

Mandag 14. august arrangerer NIBIO i samarbeid med NLR en åpen fagdag/markdag for alle som er interesserte i økologisk dyrking av radkulturer (kornvekster, potet og grønnsaker). Det tas opp aktuelle temaer knyttet til blant annet næringsforsyning, vekstskifte/jordkvalitet, sorter og ugrasbekjempelse. Arrangementet støttes av FMLA Hedmark/Oppland og er åpent for alle interesserte.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.