Hopp til hovedinnholdet

Kinas ambassadør på NIBIO-besøk

kinas-ambasadør-20160901-rvpx2385

Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Kina er på full fart til å bli en toneangivende nasjon innen mange av NIBIOs fagområder.

Landet har hatt en formidabel økonomisk vekst, og er i dag verdens nest største økonomi. Miljø og bærekraft er et av satsingsområdene i den 13. femårsplanen til Kina. Flere av NIBIOs fagmiljø deltar i prosjekter som går inn mot disse utfordringene.

Kinas ambassadør til Norge, Wang Min, besøkte Campus Ås 1. september. NIBIO var vertskap for besøket, der også NMBU og Nofima deltok. Ambassaden ønsket en presentasjon av vår aktivitet i Kina, og betraktinger rundt framtidig samarbeid.

Seniorforsker og Kinakoordinator Jihong Liu Clarke organiserte besøket

– Dette er en unik mulighet til å komme i dialog med den nye ambassadøren og vitenskapsråden ved ambassaden. Vi fikk utvekslet viktige synspunkter, og presentert bredden av det vi har å bidra med i et norsk-kinesisk samarbeid, forteller Jihong.

NIBIO har gjennom ti år systematisk bygd opp nettverk i Kina, og har i dag samarbeid med en rekke institusjoner.

– Det er viktig for NIBIO å videreutvikle gode relasjoner til kinesiske forskningsmiljø, sier adm. dir. Nils Vagstad.

Landet satser stort på forskning, og mange av temaene er midt i smørøyet for NIBIO.

– Da er det viktig å tenke langsiktig, og vi ser at vi har gjensidig nytte av samarbeidet. Noe som blant kommer til uttrykk gjennom kinesisk finansiering i prosjektene vi har, sier Vagstad.

– og så er det alltid hyggelig med besøk, det er nok ikke hver dag ambassadøren får kjøre traktor, avslutter han.

kinas-ambasadør-traktor-20160901-rvpx2369.jpg
Ambassadør Wang Min fikk kjørt en runde med traktoren til Ås-bonden Johan Bjørneby. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.