Hopp til hovedinnholdet

Kan øke norsk kornproduksjon

Vekstsesongen 2010_cropped.jpg

Foto: Jon Schärer.

Mindre areal og stagnert avlingsnivå har ført til mindre norsk korn og økt import. Samtidig er det stort potensial for å øke egen produksjon. Optimal dyrkingsteknikk og bedre agronomi kan gi et betydelig løft i norsk kornproduksjon mener forskere i NIBIO.

- De siste årene har vi blitt mer opptatt av god agronomi. Det vil si at vi driver best mulig i hele dyrkingsprosessen frem til høsting. Det sier kornkoordinator Einar Strand, som gjennom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving denne uka samlet hele kornbransjen til sitt årlige møte. Årets seminar gikk over to dager og samlet rundt 150 deltakere fra hele næringskjeden. Alt fra bønder, veiledning, forskning, foredling og industri. Under seminaret ble resultater fra både forsøk og prosjekter innen korn presentert, både fra NIBIO og andre.

kornmøte 16 strand waalen oscarsen.jpg.jpeg
Møteleder Kåre Oskar Larsen, NLR, kornkoordinator Einar Strand og forsker Wendy Waalen, NIBIO. Foto: Jon Schärer.

20 % over avlingsnivå

Til tross for den negative utviklingen de siste åra, kunne kornbransjen se tilbake på en sjelden god sesong i fjor.  Litt vanskelige værforhold underveis, men det ble et en lang og fin høst med svært gode avlinger for de fleste.

– Mange kornbønder fikk de største avlingene på flere tiår, sier Einar Strand. De gode avlingene gjenspeiles også i forsøksfeltene.  De ligger som regel 20 – 25 prosent over gjennomsnittet på det enkelte jorde der forsøkene blir gjort.

- Det viser at vi har noe å strekke oss etter, og at det er mulig å produsere mer per dekar, sier Strand.

Bedre agronomi

Samtidig skynder Strand seg å legge til at slike forsøksfelt som regel ligger på den beste delen av jordet, og at de blant annet slipper kjørebelastning med vendeteiger.

- Men det viser at det er mulig å øke avlingene så mye hvis alt klaffer. Veien til et slikt avlingsnivå går gjennom god agronomi, mener kornkoordinatoren fra NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving.

De siste åra har det vært mye fokus på agronomi. Det er et resultat av målretta arbeid gjennom både utredninger, prosjekter, konkurranser og lokale fagmøter. 

- Bak god agronomisk praksis ligger kunnskap – både teoretisk og praktisk, sier Einar Strand. Han har også har vært redaktør for boka «Jord og plantekultur 2016», der NIBIO presenterer resultater fra siste års forsøk.

kornmøte 16 strand waalen oscarsen.jpg
Møteleder Kåre Oskar Larsen, NLR, kornkoordinator Einar Strand og forsker Wendy Waalen, NIBIO. Foto: Jon Schärer.

Korn i endret klima

Norge har store variasjoner i klima og vær både mellom og innen sine landsdeler. Det er i utgangspunktet marginale forhold for å produsere korn, med kort vekstsesong som den største begrensningen. Vi har både lavt avlingsnivå og høye driftskostnader sammenliknet med andre europeiske land.

- I følge klimamodellene er Norge blant de land som i sum kan forvente en positiv effekt av endringene. De største utfordringene blir økt nedbør og mer ekstremvær, sier forsker Till Seehusen i NIBIO. Han har sammen med andre forskere skrevet et av kapitlene i boka Jord og plantekultur 2016.

Årsmiddeltemperaturen forventes å øke med ca, 2 grader innen 2060. Økningen blir størst om vinteren og minst om sommeren.
 

Utvidet kornareal

- Det betyr at areal for å dyrke korn kan utvides. Økt temperatur vil også gi mulighet for tidligere såing om våren. Det kan også forventes at det blir lengre periode for å så høstkorn, sier Seehusen. Men økt nedbør betyr mange utfordringer.  For plantene kan mye vann være like skadelig som tørke. Allerede i dag er de tørre periodene kortere, og det kommer mer regn om høsten, sier Seehusen.

Det er behov for mange tiltak for å utnytte potensialet for økt produksjon, mener forskerne. Det gjelder både agronomiske, tekniske og politiske tilpasninger og tiltak.

- Integrert plantevern blir enda viktigere fremover. For å unngå at bruk av kjemiske midler øker, er det behov for å implementere integrerte plantevernstrategier. I tillegg blir robuste sorter og tilpasset agronomi enda viktigere for å utnytte de nye klimatiske forholdene, sier Seehusen. I sum er det mange muligheter for å tilpasse seg, slik at de negative effektene reduseres og produksjonen av korn kan øke i fremtida.  

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.