Hopp til hovedinnholdet

Forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk opp i juni

COLOURBOX4232692_cropped.jpg

Foto: Colourbox.com

Fra mai til juni gikk forbrukerprisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i Norge opp med 1,0 prosent, mens SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk opp med 0,6 prosent i samme periode.

Forbrukerpriser 

De siste 12 månedene har prisindeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 2,3 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 3,7 prosent i samme periode.

Prisen på egg økte med 1,1 prosent fra mai til juni. Prisen på frukt og grønt økte en del denne måneden. Det er ikke uvanlig at prisen på frukt og grønt øker en god del i mai og juni måned, så denne økningen var ikke helt uventet. Figuren nedenfor viser siste måneds prisutvikling for hovedgrupper av mat, på KPI (totalt) og indeksen for mat- og alkoholfrie drikkevarer.

matpriser_juli16.jpg

Frukt og grønt:

Prisen for varegruppen frukt og grønt økte med 4,6 prosent den siste måneden. Fra juni 2015 til juni 2016 har prisen gått opp med 3,4 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper. Undergruppen «frisk frukt», hadde en øking i prisene på 6,2 prosent den siste måned, mens undergruppen «friske grønnsaker» hadde en prisøkning på 5,1 prosent. Undergruppen «diverse frukt og grønt» (dvs. bearbeidede/fryste/konservert frukt- og grønnsaker), hadde en økning i prisene på 0,8 prosent den siste måneden.

 

Kjøttvarer:

Prisen på kjøttvarer gikk opp med 0,6 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste månedene har prisen på kjøtt økt med 2,0 prosent. Prisen på samtlige kjøttslag har økt det siste året. Storfekjøtt «biffer og fileter» økte med 5,0 prosent, prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 0,6 prosent, fjørfekjøtt har økt med 7,2 prosent, svinekjøtt har økt med 1,0 prosent og prisen på lammekjøtt har økt med 5,9 prosent. Fra mai til juni gikk prisen på lammekjøtt opp med 0,3 prosent, prisen på svinekjøtt gikk opp med 0,7 prosent og prisen på storfekjøtt «biffer og fileter» gikk ned med 0,6 prosent. Prisen på fjørfekjøtt gikk ned med 0,8 prosent, mens prisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt økte med 1,1 prosent.

 

Meierivarer:

De 12 siste månedene har prisen på meierivarer økt med 1,0 prosent. I denne perioden har prisen på smør økt med 1,0 prosent, ost har økt med 0,6 prosent, mens prisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 0,8 prosent. Prisen på andre melkeprodukter har økt med 6,4 prosent. I juni viser indeksen for meierivarer en økning i forbrukerprisene på meierivarer med 0,3 prosent. Indeksen for melk, yoghurt og fløte gikk opp med 0,3 prosent den siste måneden og indeksen for smør gikk opp med 0,9 prosent. Også indeksen for ost gikk opp med 0,3 prosent. Indeksen for andre meierivarer gikk ned imidlertid med 1,6 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 1,1 prosent den siste måneden. Fra juni 2015 til juni 2016, har prisen på egg imidlertid gått ned med 3,1 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer var uendret siste måned, men engrosprisen på meierivarer har de 12 siste månedene økt med 2,4 prosent. Ser man på prisutviklingen de siste 12 månedene har engrosprisen på smør gått mest opp med 2,9 prosent. Prisen på gruppen «melk, yoghurt og fløte» har økt med 2,6 prosent, mens prisen på ost har økt med 2,2 prosent. Neste måned er det forventet endringer i engrospriser som følge av en økning i målprisen på 10 øre, samt endringer i PU-ordningen. Trolig vil disse endringene samlet sett føre til en prisnedgang for gruppen smør og ost (5-6 prosent reduksjon). For gruppen melk, yoghurt og fløte som er en samlet gruppe, vil endringer i PU-ordningen trolig få mindre utslag på engrosprisen.

De siste 12 månedene har engrosprisen på egg økt med 0,1 prosent. Engrosprisen på egg var uendret den siste måneden.

Engrospriser på fjørfe gikk ned med 0,1 prosent den siste måneden. I løpet av de 12 siste måneden har engrosprisen på fjørfe gått ned med 0,1 prosent. For øvrige kjøttslag har engrosprisen vært uendret de to siste månedene. Fra juni 2015 til juni 2016 har engrosprisen på svinekjøtt vært uendret, engrosprisen på storfekjøtt har økt med 2,1 prosent mens engrosprisen på lammekjøtt har gått ned med 9,9 prosent.

 

Produsentpriser

Produsentpriser på kjøtt har vært uendret de to siste månedene. I løpet av de 12 siste månedene, har prisen på storfe økt med 2,9 prosent, prisen på svin har økt med 3,6 prosent, mens produsentprisen på lam har gått ned med 10,2 prosent.

 

 

Foto: Colourbox.com

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.