Hopp til hovedinnholdet

Follo som kraftsenter for det grønne skiftet

follorådet-signereing-ef-20160415-085410

Foto: Erling Fløistad.

NIBIO blir en viktig bidragsyter når Folloregionen nå satser på forskning, innovasjon og grønne muligheter. 15. april ble det signert en ny samarbeidsplattform for grønn næringsutvikling i Follo.

- Follo har store muligheter. Her møtes kyst, skog og landbruk. Regionen har et tungt vitenskapelig miljø på campus Ås. Samtidig er det kort vei til markedene, både til det sentrale østlandsområdet, til Sverige og videre ut i Europa. Skal vi lykkes i vår region så trenger vi et enda tettere samspill mellom forskning, næring og myndigheter. Innovative forskningsresultater må skapes og kommersialiseres, sier administrerende direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein.

 

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo

Akershus fylkeskommune, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås kommune og Follorådet har sammen utarbeidet en samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo. Samarbeidsplattformen er politisk behandlet i Akershus fylkeskommune og Follorådet. I etterkant har de øvrige kommunene i Follo behandlet og vedtatt samarbeidsplattformen i sine kommunestyrer. Nofima, Veterinærinstituttet og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har signert en tilslutning til hovedtrekkene i avtalen.

 

Grønn omstilling gir muligheter

Det grønne skiftet handler om å gå fra en økonomi basert på fossile ressurser til en økonomi tuftet på fornybare biologiske ressurser – bioøkonomi. Globalt representerer bioøkonomien flere titalls tusen milliarder kroner i verdi og er i sterk vekst. OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år. Fallende inntekter fra olje- og gassvirksomhet aktualiserer overgangen fra fossiløkonomi til bioøkonomi i Norge, og  Norge har gode forutsetninger for å hevde seg i denne utviklingen. Vi har store naturressurser, en egnet næringsstruktur, sterk økonomi, høyt utdannet arbeidskraft, og ikke minst et betydelig forskningsvolum.

- Vi må utnytte de blå og grønne ressursene på en smartere og bedre måte, sier Alvhild Hedstein. – Vi må utvikle produkter med et høyt verdiskapingspotensial: medisiner, tekstiler, fôr eller «ny» mat fra jord og hav. En viktig del av forskningsvolumet det snakkes om, befinner seg i Follo. NIBIO er Norges tredje største forskningsinstitutt, med rundt 700 ansatte. Vi har hovedkontor i Ås, og lokalkontorer og forskningsstasjoner over hele landet. NIBIO har kompetanse i hele verdikjeden: Fra mikroorganismer til makroøkonomi. Vi har fått et klart og ambisiøst mandat fra vår eier, Landbruks- og matdepartementet, om at vi skal være det viktigste instituttet for kunnskap om bioøkonomi, utdyper Hedstein.

NIBIO-H7-ef-20100805-112605.jpg
NIBIO vil få en sentral rolle i Folloregionens satsing på bioøkonomi. Foto: Erling Fløistad.

Samarbeid med næringslivet

Satsingen på bioøkonomi skal sikre at næringslivet får nærhet til forskningsmiljøene i Follo, samtidig som arbeidsplassene i næringslivet blir mer relevante og attraktive. Hovedmålet er på sikt at regionen skal lede an i det grønne skiftet i Norge.

En innovasjonspolitikk for regionen må være lokalt basert, ta utgangspunkt i regionens næringsliv, og skreddersys til spesifikke lokale behov og forutsetninger.

- Denne avtalen er et viktig bidrag for å lykkes, sier Hedstein. Vi trenger et offensivt og krevende næringsliv som vil samarbeide med forskningsmiljøene i regionen. Vi trenger langsiktighet, investeringsvilje og innovasjon. Det vil igjen gi spinn-off i form av entreprenørskap og gründere. Vi trenger rett og slett hjelp til å få forskningen ut i samfunnet, avslutter Hedstein.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.