Hopp til hovedinnholdet

Disputerer om sukkerrør i Malawi

12032554_10156153414490624_641396823_n

Rundt 80 % av innbyggere i Malawi får levebrødet sitt fra landbruk. Hele 47 % av landarealet brukes til jordbruksformål. Foto: Siri Elise Dybdal.

Trust Kasambala Donga har studert produksjonen av sukkerrør i Malawi. Torsdag disputerer hun ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Sukkerrør er en tropisk grasart og den viktigste råvaren for produksjon av sukker. Mye av de om lag 175 millioner tonn sukker som produseres i verden hvert år, utvinnes fra sukkerrør som dyrkes av småskala bønder i utviklingsland. Ett av disse landene er Malawi der sukkerrørproduskjonen er landets nest viktigste ‘cash crop’ og eksportartikkel.

Det brukes ofte betydelige mengder plantevernmidler i sukkerrørproduksjonen, noe som kan ha uheldige effekter både på mennesker og naturmiljøet. Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Trust Kasambala Donga ønsket å gjøre noe med dette. PhD avhandlingen har tittelen «Sukkerrørproduksjon i Malawi: Skadedyr, plantevernmidler og potensialet for biologisk kontroll». Avhandlingen skal forsvares ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) torsdag 4. oktober 2018.

3-sukkerrør Malawi.jpg
Sukkerrørproduksjonen er viktig som inntektskilde for småbøndene i Malavi. Foto: T. K. Donga.

Mangler kunnskap

- I Malawi kjenner vi lite til forekomst og mangfold av skade- og nytteorganismer i sukkerrørproduksjonen. Vi vet også lite om plantevernmidlene som brukes, forteller T. K. Donga.

Doktorgradsarbeidet hennes har som målsetning å dokumentere hvilken påvirkning plantevernmiddlene som brukes i sukkerrør har på naturmiljøet i Malawi og hvilken helserisiko de utgjør. Videre er målet og vurdere gode alternativer til de syntetiske plantevernmidlene som brukes i dag. Donga har også sett på hvilken innvirkning klimaendringer og klimavariasjon har på bruk av plantevernmidler i Malawi.

2-Lab. Trust H
Doktoranden i aksjon på labben. Foto: Marta Bosque.

Samarbeidsprosjekt med Norge

Doktorgradsarbeidet er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Noragric ved NMBU og Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources i Malawi. Arbeidet er finansiert av myndighetene i Norge og Malawi.  En del av prosjektet innebar doktorgradstudier i Norge ved Institutt for plantevitenskap, NMBU, og under veiledning av internasjonalt anerkjente fagspesialister ved NIBIO på Ås.

I sine studier har doktoranden bl.a. påvist lokale forekomster av nytteorganismer som i framtiden kan bidra til biologisk kontroll av skadegjørere i sukkerrørproduksjonen i Malawi.

IMG_20170613_152105.jpg
Trust Kasambala Donga. Foto: Ingeborg Klingen.
Fakta

Trust Kasambala Donga (36) er fra Malawi der hun har mastergrad i Tropical Entomology.

Donga er ansatt som forsker og foreleser ved Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Hun vil fortsette der etter endt doktorgrad.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Richard Meadow, (NMBU/NIBIO). Medveiledere har vært Dr. Ingeborg Klingen (NIBIO), Prof. Ole Martin Eklo (NIBIO) og Prof Bishal Sitaula (Noragric NMBU).

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.