Hopp til hovedinnholdet

Bygger undervannslab for opplevelse

COLOURBOX12751201_cropped.jpg

Torsk. Foto: www.colourbox.com

Bare noen centimeter skiller den levende villtorsken du ser på utsiden fra den nydelig tilberedte torsken på tallerkenen din. Om noen år kan du nyte god mat i en spektakulær undervannsrestaurant på Sørlandet.

Lindesnes Havhotell har planer om å tilby unike opplevelser med havmiljøet i et bygg senket ned i sjøen. For å lykkes er de avhengige av nyskapende forskning. Forskere fra Nofima og Nibio skal blant annet utvikle systemer for å lære villfisk til å komme på signal, og skape egnede forhold på havbunnen slik at sjøplanter, fisk og skalldyr kan trives der. 

Med ferske midler over statsbudsjettet kan de nå etablere havlaboratoriet ExpOcean på Båly utenfor Lindesnes. 

- Marinbiologisk kunnskapsutvikling er strategisk viktig i en tid der havet får stadig større betydning for Norge, sier stortingsrepresentant for Vest-Agder KrF, Hans Fredrik Grøvan. 

Takket være innsats fra hans stortingsgruppe fikk Regjeringen øynene opp for prosjektet, og satte av 1,5 millioner kroner til oppstarten.

oversikt_Lindesnes_havhotell.jpg
Lindesnes havhotell. Foto: Lindesnes havhotell.

ExpOcean – laboratorium under vann

På kyststrekningen fra Bergen til Arendal har det så langt ikke vært noen havforskningsstasjon. Forskerne mener plasseringen er interessant, ettersom havmiljøet rundt Lindesnes har et unikt mangfold av arter. 

Laboratoriet vil være et viktig instrument for forskerne, som vil kombinere kunnskap fra fiskeri, havbruk og marinbiologi i sine eksperimentelle studier. Trening av ulike fiskearter vil stå sentralt. I tillegg vil forskerne forsøke å finne ut hvordan ulike fiskeslag kan flyttes mellom fôringsstasjoner på signal, og om fisken vil oppføre seg forskjellig ved ulike årstider. 

- Å bruke kunnskap fra fiskeri- og havbruksforskning på andre måter i opplevelsesindustrien, vil gi oss nye problemstillinger og erfaringer som alle tre næringene vil kunne dra nytte av, sier seniorforsker Kjell Midling i Nofima.

ef-20160311-113934.jpg
Forsker Trond Rafoss, NIBIO. Foto: Erling Fløistad.
 

Fanger fiskens oppmerksomhet

Prosjektet de skal i gang med er banebrytende også i forskningssammenheng. Til forskjell fra fisk i akvarier kan jo villfisk svømme hvor de vil. Hvordan kan man sikre at det blir noe å se på? 

Midling har i en årrekke forsket på adferd hos fisk. Han har blant annet brukt lyd på tilpassede frekvenser for å styre fisk mot spesielle mål. I et annet prosjekt som pågår nå skal forskerne lokke villfisk bort fra oppdrettsanlegg ved hjelp av lyd. 

- Torsk er flinke elever. De lærer seg at et gitt signal betyr mat, og etter noen få repetisjoner kommer de når matklokka ringer. For tjue år siden brukte vi Dovregubbens hall som signal, og fisken kom hver gang vi spilte den, forteller Midling. 

Forsker Trond Rafoss i Nibio vil ta for seg miljøet havbunnen. Han skal legge til rette for at mange arter fisk, skalldyr og sjøplanter vil trives inntil bygget, samtidig som den naturlige balansen i havmiljøet tas vare på. 

- Det utfordrende er blant annet å få til et slikt bygg uten å skade det marine økosystemet rundt. Å få til et naturlig havmiljø helt inntil bygget, i samspill med den eksisterende havbunnen, har ingen gjort før. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Rafoss.

gronngylt foto_Kim Halvorsen_Tonje Sordalen_cropped.jpg
Grønngylt. Foto: Kim Halvorsen og Tonje Knutsen Sørdalen.

Lyse etter krabbe og fisk

I havlaboratoriet vil forskerne bruke lys for å stimulere plankton- og plantevekst som er nødvendig for å skape et miljø som fisk og skalldyr trives i. Men lys er også et kjent virkemiddel i fiskerier og i oppdrett, og forskerne skal hente inspirasjon fra disse erfaringene. 

- Vi vet fra flere fiskerier at lys er et effektivt virkemiddel i ulike fangstmetoder. Blant annet har Havforskningsinstituttet for tiden forskningsprosjekter hvor de bruker lys i fangstredskaper, slik som trål og teiner, for å lede fisk og skalldyr i ønsket retning, sier Midling. 

Metodene som skal testes i undervannslaboratoriet skal siden skreddersys med tanke på å skape aktivitet til ulike tider på døgnet, og for å tilpasses ulike værforhold og sesongvariasjoner.

 

Har tro på ringvirkninger

Som del av et opplevelsessenter for livet i sjøen, plassert i skjærgården på Sørlandet, er målet at kunnskapen fra undervannslaboratoriet skal kunne presenteres for alle og bli en attraksjon som kan gi ringvirkninger til næringslivet i hele regionen. 

- Havet har alltid vært viktig for Norge og vil bli enda viktigere fremover. Allmennheten trenger økt innsikt i livet, livsprosesser og bærekraftig bruk av ressursene under vann. I regionen har vi gjort gode erfaringer med offentlig-privat samarbeid for å realisere verdier som ellers ikke lar seg realisere hver for seg, enten i offentlig eller i privat regi. Etter mitt syn trenger Norge undervannslaboratoriet på Lindesnes som folkets øye inn i det marine økosystem, sier Grøvan. 

Prosjektgruppa har nå en søknad inne hos Norges forskningsråd om støtte til å gjennomføre forskningen som planlagt.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.