Hopp til hovedinnholdet

Blomstring hos gran gir frø til skogbruket

Kontrollert_pollinering.jpg

Torstein Myhre, Skogfrøverket, gjør kontrollerte krysninger høyt oppe i tretoppene.

Grana blomstrer og sannsynligheten for et godt frøår på Østlandet er stor. Granblomstringen er også godt nytt for foredlingen som nå gjør kontrollerte krysninger for å avle fram de beste grantrærne for et klima i endring.

Kontrollerte krysninger – et viktig verktøy i foredlingen

Det norske Skogfrøverk gjør i disse dager en kjempejobb med å gjøre kontrollerte krysninger på gran. Grener med hannkongler er hentet inn og pollenet dyrkes fram. Når hunnblomstene er klare for befruktning, klatrer man opp og dusjer dem med pollen. En spesialpose rundt blomstene hinder at uønskede fedre får innpass.

Akkurat som sæd – kan pollenet fryses ned og være befruktningsdyktig i mange år framover. Slik kan man også i granforedlingen ta vare på superfedre.

Foredlingsforskning – samarbeid med Skog og landskap og Skogfrøverket

Mange tiår med foredlingsforskning med utvalg og testing av avlstrær ligger bak utvalget av fedre og mødre som nå blir krysset med hverandre. Krysningene som gjøres i disse dager går inn i en ny avlsgenerasjon i skogplanteforedlingen. Til høsten plukkes konglene fra krysningen og frøene blir til planter som igjen blir evaluert i forsøk. De beste avkommene går inn i frøplantasjene.

Kongle_med_pollen.jpg
Hunnblomster dekket av rikelige mengder pollen inni en pose. Her kommer ingen uønskede fedre til! Foto: Arne Steffenrem /NIBIO

Mens dagenes frøplantasjer gir mellom 10 – 15 prosent genetisk gevinst, vil disse avkommene gi frøplantasjer som gir hele 25 prosent genetisk gevinst i forhold til naturlig foryngelse. Genetisk gevinst er en verdiøkning av skogen, som følge av økt klimatilpasning og vekst som gir høgere volum produksjon.

Frø og frøplantasjer

I dag kommer mesteparten av frøene til skogbruket fra frøplantasjer som Skogfrøverket driver. I alt har Skogfrøverket 14 frøplantasjer med gran rundt om i Norge. Frøplantasjene har en sammensetning av kloner som passer inn og er representative for forskjellige deler av landet.

Det er Skogfrøverket som eier, driver og angir bruksområdene for de forskjellige frøplantasjene i Norge. I mange av disse frøplantasjene vil det bli gode frøår og frølagrene vil fylles for mange år framover. Dette er svært godt nytt da det for noen områder har vært mangel på frøplantasjefrø. Det siste gode frøåret på Østlandet var i 2006.

Kongler.jpg
På kvisten som holdes ser dere hannblomster sprekkferdige av pollen. Den litt mørkere røde konglen øverst er en hunnblomst. Foto: Arne Steffenrem / Skog og landskap.

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket – nye infosider på nett

«Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket» er et kontrollutvalg utnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Utvalget står for kontrollen av frøforsyningen i skogbruket og har som oppgave å påse at intensjonene og bestemmelsene i forskrift om skogfrø og skogplanter blir fulgt opp.

Formålet med forskriften er å sikre at det brukes frø og planter av god kvalitet ved skogforyngelse og at hensynet til det genetiske mangfoldet i skogen ivaretas. Kontrollutvalget har i de seinere årene hatt en økning av søknader om utplanting av granplanter importert fra Sverige. En god frøhøst vil sannsynligvis minke behovet for import.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.