Kristian Bjerke

Rådgiver

(+47) 412 48 753
kristian.bjerke@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås (Varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23)

Biografi

Kristian har en master i Samfunnsøkonomi med spesialisering i finansiell råvaremarkedsanalyse fra NMBU. Kristian har vært seminarlærer i mikroøkonomi og hjelpelærer i offentlig finans ved UiT. Han har også tidligere arbeidserfaring fra Landbruksdirektoratet.

Med et fokus på økonometrisk modellering og ressursøkonomi har Kristian en unik og nytenkende tilnærming til samfunnnsøkonomiske problemstillinger. Han har også grundig erfaring med R, Python og Stata. 

På mindre enn et år i jobb hos NIBIO, leder Kristian allerede flere prosjekter for landbruksøkonomisk analyse, samt deltar i sekretariatet for BFJ. Han har også hovedansvaret for videreutviklingen av IKT-systemet BJEFF. 

Interessefelt knytter seg til eksternaliteter, råvaremarkedet og knapphet av ressurser.

 

Les mer

Sammendrag

Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjett-nemnda for jordbruket og NIBIO.