{
  "_id": "65cbf7b9-459b-4682-be83-894982562f54",
  "_name": "klimatilpasning-av-hostkornproduksjon-i-ostfold-populaervitenskapelig",
  "_path": "/nibio/utils/publications/klimatilpasning-av-hostkornproduksjon-i-ostfold-populaervitenskapelig",
  "creator": "user:system:nibioimportuser",
  "modifier": "user:system:nibioimportuser",
  "createdTime": "2022-12-20T02:04:58.923459Z",
  "modifiedTime": "2022-12-24T02:53:59.823801Z",
  "owner": "user:system:nibioimportuser",
  "type": "com.norsedigital.nibio:publication",
  "displayName": "Klimatilpasning av høstkornproduksjon i Østfold [Populærvitenskapelig]",
  "hasChildren": false,
  "language": "no",
  "valid": true,
  "childOrder": "modifiedtime DESC",
  "data": {
    "PUBLICATION_ID": "2095180",
    "PUBLICATION_TITLE": "Klimatilpasning av høstkornproduksjon i Østfold",
    "PUBLICATION_DATE": "2022-12-19T12:35:25",
    "PUBLICATION_CATEGORY": "30c242d1-761a-4b7d-bd59-46f6c7a5ba80",
    "PUBLICATION_SUB_CATEGORY": "d2c83f93-672a-45da-94a3-53466676fd55",
    "PUBLICATION_TYPE": "e4b9b2bc-82be-42d1-80f5-f1515ad07e2e",
    "PUBLICATION_REFERANCE": "{\"tidsskriftsartikkel\":{\"tidsskrift\":{\"id\":\"2785072\",\"navn\":\"NIBIO POP\",\"issn\":\"2464-1170\",\"utgivelsesland\":{\"kode\":\"NO\",\"navn\":\"Norge\",\"navnEngelsk\":\"Norway\"},\"sprak\":{\"kode\":\"MU\",\"navn\":\"Flere språk\",\"navnEngelsk\":\"Multiple languages\"},\"utbredelse\":{\"kode\":\"NORSK\",\"navn\":\"Norsk\",\"navnEngelsk\":\"Norwegian\"}},\"volum\":\"8\",\"hefte\":\"33\",\"sideangivelse\":{\"antallSider\":\"12\"}}}",
    "PUBLICATION_SUMMARY": "Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong som kan øke muligheten for å etablere høstkorn i tide om høsten og dermed øke høstkornarealet. Det er også forventet mer ekstremvær som store nedbørsmengder og tørke. Det kan gi utfordringer i forhold til etablering av høstkornet, påvirke planteproduksjonen og behovet for tilpasninger. Dette faktaarket omhandler strategier for klimatilpasning for høstkornproduksjon på leirjord i Østfold.",
    "PUBLICATION_AUTHORS": [
      {
        "AUTHOR": "e0d1d37d-8355-483b-bcdf-215f7f405b46",
        "AUTHOR_NAME": "Till Seehusen"
      },
      {
        "AUTHOR": "85781342-998d-45f2-94b0-aeafe5272757",
        "AUTHOR_NAME": "Einar Strand"
      },
      {
        "AUTHOR": "941e438c-3ea2-4e99-ba80-dd8e9fb286e9",
        "AUTHOR_NAME": "Siri Svendgård-Stokke"
      },
      {
        "AUTHOR": "06f3018a-8d91-4305-985a-907e54a8be46",
        "AUTHOR_NAME": "Berit Nordskog"
      }
    ],
    "PUBLICATION_DIVISION": "a19fbb50-0c49-4057-8c1a-66b1087a02e6",
    "PUBLICATION_DEPARTMENT": "5c066e4d-ca1d-40cf-be83-e67fd16f2a18",
    "PUBLICATION_URL": "https://hdl.handle.net/11250/3038504",
    "PUBLICATION_MODIFICATION_DATE": "2022-12-19T12:35:25",
    "PUBLICATION_ISSN": "2464-1170",
    "PUBLICATION_VOLUME": 8,
    "PUBLICATION_ISSUE": 33,
    "PUBLICATION_YEAR": 2022
  },
  "x": {},
  "page": {
    "type": "page",
    "path": "/",
    "template": "9aee8896-673b-4603-bda1-3f7bb2fd4198",
    "config": {},
    "regions": {}
  },
  "attachments": {},
  "publish": {
    "from": "2022-12-20T02:05:06.067Z",
    "first": "2022-12-20T02:05:06.067Z"
  },
  "workflow": {
    "state": "READY",
    "checks": {}
  }
}