Hopp til hovedinnholdet

Treforskerklubben - å lære med tre

"Treforskerklubben - å lære med tre" er et kurs for aktivitetsskoler (AKS) og skolefritidsordningen (SFO) rettet mot barn i 3. og 4. klasse.

Skogbruket og treforedlingsindustrien er viktige næringsveier i Norge. Trær fra skogen utgjør et naturlig og bærekraftig materiale som i større grad kan benyttes til bygg og som energi. Det er derfor viktig å skape interesse for skogen, for bruken av råmaterialer fra skog og øke interessen for naturfag og forskning.

Ved hjelp av støtte fra Forskningsrådets PROFORSK-program, og i samarbeid med tre AKS samt SFO ved Ila skole i Oslo, Fjellstrand skole på Nesodden og Åsgård skole på Ås, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utviklet et femukers kurs (én ettermiddag per uke), som passer inn i AKS/SFOs hverdag.

 

Kursbeskrivelse

Kurset Treforskerklubben skal vise barn hvordan det er å være treforsker. Forskning er nemlig ikke noe mystisk – det handler mest om nysgjerrighet, om det å være nysgjerrig på ting rundt seg og det å få svar på ulike spørsmål.

Drivkraften i Treforskerklubben er barnas naturlige nysgjerrighet. Treforskerklubben er lagt opp slik at barna selv finner ut at det faktisk er morsomt å forske, og at det er morsomt å finne ut hvordan ting fungerer. I Treforskerklubben blir barna kjent med tre som et spennende og naturlig materiale, og barna lærer om biologi og fysikk i tre, gjerne med eksempler fra elevenes egen hverdag.

I løpet av de fem kursdagene belyser Treforskerklubben ulike tema innen treteknologi:

Dag 1: Tre i hverdagen
Viktigheten av trevirke som råstoff. Hvordan vokser et tre, og hvordan er treet bygget opp?

Dag 2: Vanntransport
Barna blir kjent med treets vanntransportsystem. Gjennom enkle forsøk skal barna selv utvikle en modell av vanntransportsystemet.

Dag 3: Papir
Barna blir kjent med begrepet resirkulering. Hvordan er papir bygget opp? Hvordan lager man sitt eget resirkulerte papir?

Dag 4: Treets styrke
Vi forsker på treets styrke, og barna formulerer sine forventninger og antakelser til forsøket før det starter. Ved hjelp av 13 pinner og én bruksanvisning lager barna en trebro.

Dag 5: Bioenergi
Det er avslutningsdag i Treforskerklubben og da blir det bålkos. Barna blir informert om sikkerhet og forklart hvordan de håndterer brann og bål.

treforskerklubben-bål.jpg
Bålkos på dag 5 i Treforskerklubben. Foto: Katrin Zimmer, NIBIO.

Beskrivelse av materialet

Alle filene ligger som vedlegg nederst på denne siden og kan lastes ned.

Labbok
Labboka følger alle klubbdagene. I boka finner barna forklaringer til forsøkene, tegninger samt plass til egne notater og modelltegninger.

Løsningshefte
I løsningsheftet finner du svar på alle oppgavene i labboka. Etter at Treforskerklubben er avsluttet kan du dele ut løsningsheftet til elevene slik at de kan sjekke om de har svart riktig på oppgavene, også i etter at Treforskerklubben er avsluttet.

Undervisningsbok
Undervisningsboka inneholder bakgrunnsinformasjon og forklaringer til hver enkelt klubbdag. Her finner du som kursholder det du trenger av informasjon.

Materialliste
I materiallisten finner du alt du trenger til kurset. Materiallisten gir deg en enkel oversikt over hva materialpakken inneholder, hva slags bildemateriale du kan lastes ned og hva du selv trenger å skaffe til veie før kurset starter.

Bildesamling
Bilder gjør seg godt til første kursdag. Forslag til bilder finner du her.

 

Følgende kan bestilles

Treforskerklubben materialpakke
Full materialpakke inneholder alt tremateriale du trenger til forsøkene i Treforskerklubben. Materialpakken er gratis for de første 200 AKS og SFO som melder seg på.

Treforskerklubben forbruksdeler
Ønsker du å gjenta Treforskerklubben? Noen av delene i materialpakken er bare til engangsbruk.

 

For bestilling, send oss en e-post med informasjon om:

Navn på skole AKS/SFO:
Kontaktperson AKS/SFO:
E-postadresse:
Telefon:
Leveringsadresse:
Organisasjonsnummer:
Vennligst angi om du ønsker Treforskerklubbens materialpakke eller tilbehørspakken.

Har du spørsmål?

Send en e-post til Treforskerklubben eller bruk Treforskerklubbens facebookside

 

Løsningshefte

0.233 MB pdf

Undervisningsbok

2.99 MB pdf

Materialliste

0.162 MB pdf

Labbok.pdf

2.929 MB pdf