Hopp til hovedinnholdet

Skoghelse i bilder

Skoghelse i bilder er et oppslagsverk med fokus på organismer (sopper og insekter) som er viktig for skogens helsetilstand. Invaderende arter er også inkludert. Oppslagsverket består av en samling med bilder med tilhørende faglige tekster skrevet av norske spesialister.

Oppslagsverket er delt inn i flere deler.

Insekter
Insektene er den mest tallrike dyregruppen på jorda. Insektene kjennetegnes ved at de har tre par ben, to par vinger (de fleste), og en kropp som er mer eller mindre tydelig tredelt, hode, bryst og bakkropp. I Norge finnes det trolig 23.000 arter. I forhold til det store antallet arter er det ganske få insekter som gjør nevneverdig skade på skogen.

Sopper
Soppene er i et eget rike, soppriket. Soppene mangler klorofyll, og behøver derfor organisk næring. Dette får de som parasitter på levende organismer, eller som nedbrytere på dødt organisk materiale. Det finnes rundt 100 000 kjente sopparter, hovedsakelig fordelt mellom to store grupper: sekksporesopp og stilksporesopp, basert på hvordan de kjønnede sporene dannes.

Del av treet
Her kan du se skadegjørere sortert etter hvilken del av treet de angriper: nåler og blader, knopper og skudd, bar og ved, eller kongler og frø.

Treslag
Her kan du se hvilke skadegjørere som angriper spesifikke treslag: gran, furu, bjørk, ask, eik, eller andre treslag.

Invaderende arter
Her kan du se forskjellige skadegjørere som nylig har etablert seg i norsk økologi, eller som ser ut til å kunne gjøre det i nær fremtid.

Klimavinnere
Her kan du se skadegjørende insekter og sopper som har eller vil komme godt ut av klimaforandringene. Vi har delt dem i fire grupper: ulv i fåreklær, de tålmodige, verstingene, og jokerne.

Om samlingene
Referansesamlingene skal bidra til å utvikle grunnkunnskapene innenfor skoglig entomologi og mykologi. Referansesamlingene skal være oppdaterte, og skal nyttes som grunnlag for instituttets rådgivning til skogbruket, forvaltningen og allmennheten, og til forskningsprosjekter, undervisning og dokumentasjon.
De har også en beredskapsfunksjon i arbeidet med for eksempel skogskader.