Jordregister

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom for bruk i landbruksforvaltningen. Her kan du bestille nytt jordregister.

Bestilling krever brukernavn og passord. 
Vedlikeholdskveld hos Kartverket

Matrikkelen, bakgrunnskart og wms'er fra Kartverket vil være ustabile fra kl:1800 torsdag 27. januar og ut kvelden.

Dette berører Gårdskart, Jordregister og Kilden hos NIBIO.

26.01.2022 07:00 — 27.01.2022 23:00

Mer om jordregister
Pålogging:

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene

KONTAKTPERSON