Hopp til hovedinnholdet

Bestemmelsestabell

Boasnegl-forkropp-2_web

Det er i alt omkring 90 landlevende sneglearter i Norge. Av dem er det 19 arter uten hus. I denne tabellen er 8 arter med. Det er de artene som anses som skadelige, samt de artene som ofte forveksles med dem.

Tabellen kan brukes til å finne ut hvilken snegleart man har. Den er imidlertid forenkelt, og kan derfor ikke brukes til å identifisere med sikkerhet enhver snegl en finner i Norge. Til det ville det kreves en mye større og mer detaljert tabell.

 

Bestemmelsestabell

1. Med hus     

     
  a. Kjegleformet hus  
  b. Flatt hus (figur): Mange arter, men ingen regnes som skadedyr  
 

2. Uten hus

a. Åndehull bak midten av kappen + har kjøl: Kjølsnegl

i. Lysere eller mørkere grå. Liten art, aldri over 50 mm: Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum
 
 ii. Store arter, over 100 mm som utvokst: Limacidae


x. Gråbrun med svarte tegninger. Flekker på framkroppen, lengdestriper på bakkroppen. 120-200 mm: Boakjølsnegl (Limax maximus
 
y. Normalt svart. Sålen er hvit i midtre tredjedel og svart på hver side. 120-150 mm: Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger).

b. Åndehull foran midten av kappen, mangler kjøl: Skogsnegler

i. Liten art, aldri over 70 mm. Rødbrun på ryggen, grå på sidene: Oransjeskogsnegl (Arion fuscus). Det finnes dessuten flere små skogsneglarter (Arion sp.) som ikke regnes som skadedyr som vil nøkle ut her. 
 
 
ii. Store arter, over 70 mm som utvokst

x. Svart, eller hvit, eller svart og hvit. Sålen kan være hvit i midten og svart på hver side. 80-180 mm: Svartskogsnegl (Arion ater)
 y. Rødbrun eller sjokoladebrun. 70-150 mm: Brunskogsnegl (Arion vulgaris). Rødskogsnegl (Arion rufus) vil også nøkle ut her.