Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Atj 2018-3562

Divisjon for miljø og naturressurser

IRIDA: Innovative remote and ground sensors, data and tools into a decision support system for agriculture water management


Efficient agriculture water use is of crucial importance for water resources management. Evapotranspiration is an important part of the water cycle, as it is the sum of evaporation and plant transpiration from the Earth's land and ocean surface to the atmosphere. Consequently, accurately determining evapotranspiration (ET) is the first step for improving irrigation efficiency and productivity and for quantifying the ecosystem water balance.

INAKTIV Sist oppdatert: 03.09.2022
Slutt: sep 2022
Start: mai 2016
Project image
Dreneringssystemer i leirjord i Trøndelag: Tilpasning til endret klima


Drenering av leirjord er forventet å bli stadig mer nødvendig når klimaet endrer seg. Dagens råd om drenering baserer seg i stor grad på data fra eksisterende klima, og det er derfor behov for å benytte tilpassede modeller, slik at vi kan vurdere behovet for grøfting også i et fremtidig klima. Så langt har anvendelse av modeller på leirjord vært vanskelig og gitt utilfredsstillende resultater.  Måleresultater fra Kvithamar så langt tyder på at dimensjoneringen av grøftesystemer er utfordrende og vil bli enda mer krevende under fremtidige forhold med endret nedbørmønster.

INAKTIV Sist oppdatert: 08.09.2020
Slutt: juli 2021
Start: mars 2020
Project image
NORRA: Development of data-modelling system and the decision support tool


The general principles of the water use and protection are established by the Water Act, which is based on the EU Framework Directive on water policy and the Framework Directive on the sea strategy in order to ensure sustainable development and the natural status of water, and keep the quality, amount and regime of surface and groundwater as unviolated by human activity as possible. The aim of both directives is to ensure or acquire a good water status of inland bodies of surface water and coastal waters by 2015 and for the sea by the year 2021.

INAKTIV Sist oppdatert: 21.09.2020
Slutt: apr 2021
Start: mars 2014