Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Project image

Divisjon for skog og utmark

The human IMPRINT on land-atmosphere exchange in high latitudes


Human activity simultaneously impacts on the composition of and the interactions between atmosphere, hydrosphere and biosphere. Anthropogenic greenhouse gas emissions are the main driver of changes in moisture supplied to and energy available at the land surface. At the same time, land use and land management modify biochemical and biophysical vegetation properties that govern energy and water fluxes between the land surface and the atmosphere.

INAKTIV Sist oppdatert: 21.01.2022
Slutt: juni 2023
Start: juli 2019