Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image
Agroforestry in Barents region


As productivity of forestry is lower in northern/arctic areas as compared to more southern locations, multiple use of forests should be emphasized in Barents region.  Agroforestry, a practice which intentionally combines agriculture and forestry to create integrated and sustainable land-use systems, is one potential but poorly understood and developed practice of forest multiple use. Agroforestry takes advantage of the interactive benefits from combining trees and shrubs with crops and/or livestock. Potential agroforestry practices suitable for Barents region conditions would be, for example, forest farming of Non-Timber Forest Products (NTFPs) like wild berries and mushrooms, effective utilization of wild herbs and production of high quality regional honeys.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.05.2022
Slutt: okt 2021
Start: nov 2018
IMG_0382 Anita Land (1)
Hvordan lykkes med sau på inngjerdet areal


Prosjektet skal bidra til at bønder i Østfold og andre områder kan lykkes med driftsformer med sau på inngjerdet areal. I prosjektet vil vi stille sammen eksisterende kunnskap om driftssystemer med sau på inngjerdet areal og fremskaffe ny kunnskap på områder der kunnskapen er mangelfull. At saueholdere lykkes med sau på inngjerdet areal, antas å kunne dempe konfliktene mellom rovvilt og sauehold.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.02.2019
Slutt: des 2018
Start: mars 2018