Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Mikrogrønt dyrket i vinduskarmen

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SmartGrønn: Tiltak/løsning for kulturintegrering, jobbmulighet og psykisk helse


Gjennom SiEuGreen prosjekt (EU-Kina H2020 finansiert) 2018-2022 har NIBIO, med prosjektleder seniorforsker Jihong Liu Clarke, forsket på grønne plantedyrkingsløsninger for å bidra til å øke matproduksjon i byer uten dyrkbar jord, og samtidig bidra til tiltak for å øke muligheter for integrering av flyktninger bosatt i Europa. De ulike grønne tiltakene som ble utviklet tidligere for Syriske flyktninger, hovedsakelig kvinner i Hatay, Tyrkia, har vist gode resultater. Disse tiltakene skal brukes i dette SmartGrønn prosjektet.

INAKTIV Sist oppdatert: 18.08.2023
Slutt: des 2023
Start: juni 2023