Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Test av kommersiell teknologi for presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon

Foto: Erling Fløistad / NIBIO Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 09.03.2018
Slutt: des 2017
Start: jan 2014
Prosjektet formål er å teste om kommersielt tilgjengelig teknologi (WeedSeeker) egner seg til automatisk flekksprøyting av ugrasmiddelet glyfosat mot ugras i moden byggåker og i stubb. Dette vil i så fall gi redusert forbruk av plantevernmidler og mindre miljøbelastning i kornproduksjonen.
Start- og sluttdato 01.01.2014 - 31.12.2017
Prosjektansvarlig, NIBIO Therese With Berge
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri