Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Fiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?

Broccoli dyrket på fiskeslam. Foto: Bente Føreid
Aktiv SIST OPPDATERT: 24.01.2024
Slutt: des 2024
Start: apr 2021

Fiskeslam er et godt gjødselprodukt, mye av NIBIO's forskning har vist det. Det er likevel ikke godkjent i økologisk jordbruk, og heller ikke som gjødselprodukt i EU. I dette prosjektet ser vi på mulighetene til å endre dette.

Eksternt prosjektnettsted SEA2LAND H2020 prosjekt i NIBIO
Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.12.2024
Prosjektleder Bente Føreid
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Totalt budsjett 900000

EU prosjektet SEA2LAND handler om bruk av restprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett som gjødsel. Fiskeslam er det viktigste restproduktet i Norge. EU's regler for gjødselprodukter for organisk og konvensjonelt landbruk er en del av dette. Norge bruker stort sett også EU's regelverk. Her utnytter vi dette til se spesifikt på muligheten til å få fiskeslam godkjent som gjødselprodukt i EU, og videre i økologisk jordbruk.

EU har nå åpnet for at man kan foreslå nye produkter til å bli vurdert inkludert i EU's positiv-liste over materialer som kan inngå i gjødselprodukter. Vi vil foreslå fiskeslam, og vi har også bedt våre kontakter i EU-prosjektet om å foreslå dette.

21. mars 2023 hadde vi en workshop hos Fredrikstad Seafoods:

Fiskeslam som gjødsel - muligheter og begrensninger

I tillegg til å orientere om SEA2LAND prosjektet, var det fokus på muligheter for eksport av fiskeslam. Terramarine orienterte om eksport til land utenfor Europa, og vi fra NIBIO orienterte om regler i Norge og EU og muligheter for å få fiskeslam godkjent som innholdsstoff i gjødselprodukter i EU.