Divisjon for miljø og naturressurser

Fiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?

Foto: Mette Thomsen
Aktiv SIST OPPDATERT: 03.05.2021
Slutt: mars 2023
Start: apr 2021

Fiskeslam er et godt gjødselprodukt, mye av NIBIO's forskning har vist det. Det er likevel ikke godkjent i økologisk jordbruk, og heller ikke som gjødselprodukt i EU. I dette prosjektet ser vi på mulighetene til å endre dette.

Start- og sluttdato 01.04.2021 - 31.03.2023
Prosjektleder Bente Føreid
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi
Totalt budsjett 900000

EU prosjektet SEA2LAND handler om bruk av restprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett som gjødsel. Fiskeslam er det viktigste restproduktet i Norge. EU's regler for gjødselprodukter for organisk og konvensjonelt landbruk er en del av dette. Norge bruker stort sett også EU's regelverk. Her utnytter vi dette til se spesifikt på muligheten til å få fiskeslam godkjent som gjødselprodukt i EU, og videre i økologisk jordbruk.