Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Fangvekster i korn; effekt på soppangrep og mulighet for redusert soppbekjempelse

Foto: Chloé Grieu
INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.09.2022
Slutt: des 2023
Start: mars 2022

Dyrkingssystemer med fangvekster har et høyere biologisk mangfold enn monokultur systemer. Økt biologisk mangfold kan dempe angrep av sjukdommer, men lite er kjent om fordeler for produsenter med hensyn til behov for planteverntiltak.

Blodkløver fra frø blanding til underkultur
Blodkløver fra frø blanding til underkultur
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2022 - 31.12.2023
Prosjektleder Chloé Grieu
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster
Totalt budsjett 895000
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Bladflekksjukdommer er et av de største sjukdomskompleksene i hvete i Norge, og kan redusere avling og kvalitet betydelig enkelte år. Tre patogener er årsak til disse sjukdommene; hveteaksprikk (Parastagonospora nodorum), hvetebladprikk (Zymospetoria tritici) og hvetebrunflekk (Dreschlera tritici-repentis). De overlever på halm eller ugras, og smitter små hveteplanter om våren. Hveteaksprikk sprer seg oppover til nye blad og opp til akset med vannsprut og vind. Kan fangvekster redusere smittespredning med vannsprut ved at de demper smitte fra jorda?

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om risiko for bladflekksjukdommer i vårhvete med fangvekster, med ulik tetthet av fangvekstbestandet. Vi trenger bedre kunnskap om risiko for soppangrep i disse komplekse systemene for å tilpasse plantevernstrategier og å unngå unødvendig bekjempelse.