Hopp til hovedinnholdet

Livsløpsanalyser (AP4)

WP4

Foto: Martin Haarr (Agri Råd), Pierre-Adrien Rivier (NIBIO)

Bionedbrytbar plast fremmes som et miljøvennlig alternativ til konvensjonell ikke-nedbrytbar plast. Men er nedbrytbar plast mer miljøvennlig en ikke-nedbrytbare fossile alternativer? Unngår man faktisk forsøpling, og dens effekter på miljøet?

AP4 er ledet av Irmeline de Sadeleer på NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning). Hovedbidragsytere i AP4 er Anna Woodhouse, Kari-Anne Lyng og Irmeline de Sadeleer.

 

Livsløpsanalyser (LCA) er en metode som brukes til å kvantifisere miljøpåvirkninger fra et produkt igjennom dens livsløp. Utslipp fra produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering inkluderes. Ved å identifisere produkter med samme funksjon, vil man kunne sammenligne miljøprestasjonen over livsløpet, og unngå at man tar valg som kun forbedrer miljøprestasjonen i et eller noen ledd.

 

NORSUS har i DGRADE jobbet med å få kunnskap om hvor miljøvennlig bionedbrytbar plast er sammenlignet med andre alternativer ved å bruke LCA, og hvilke anvendelsesområdet nedbrytbar plast i så fall egner seg til. LCA inkluderer per dags dato ikke miljøpåvirkninger fra forsøpling, men mye arbeid gjøres for å muliggjøre dette, noe NORSUS sitt arbeid også har bidratt til.

 

Tre ulike case er gjennomført for å fremskaffe kunnskap om problemstillingene:

  • Bruken av bionedbrytbar folie i landbruket sammenlignet med bruken av ikke-nedbrytbar fossil plast
  • Bruken av bionedbrytbare matavfallsposer sammenlignet med andre avfallsløsninger
  • Bruken av bionedbrytbar plast til bestikk og drikkebegre i serveringsbransjen, sammenlignet med andre engangs- og gjenbruksløsninger.

 

Analysene av casene baserer seg på data fremskaffet av de andre arbeidspakkene.

 

Disse leveransene stammer fra arbeidet i arbeidspakken:

  • En artikkel (Lyng, 2023, in print) har sett på effekten av å bruke ulike poser for håndtering av matavfall til biogassproduksjon og kompost.