Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Biorest fra nye marine råstoffer og husdyrgjødsel: Bruksanbefalinger for landbruket

Foto: Svein Skøien Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 24.04.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2021

Målet med prosjektet er å øke og spre kunnskapen om fordeler og risikofaktorer knyttet til bruken av marine råstoffer i biogassanlegg for å sikre at bioresten kan avsettes og aksepteres som gjødsel i landbruket

Start- og sluttdato 01.01.2021 - 31.12.2023
Prosjektleder Kari-Anne Lyng (NORSUS)
Prosjektansvarlig, NIBIO Eva Brod
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Finansieringskilde Landbruksdirektoratets Klima- og Miljøprogram

Myndighetenes mål om økt biogassproduksjon vil også føre til økte mengder biorest. En god håndtering av bioresten har betydning både for økonomi, klimagassutslipp og ressurseffektiviteten til verdikjeden, og en god avsetning på bioresten har vist seg å være en betydelig barriere for flere norske biogassanlegg.

Flere steder i landet er det i ferd med å etableres biogassanlegg som skal basere seg på nye råstoffer slik som fiskeensilasje og fiskeslam, i tillegg til husdyrgjødsel. Det er begrenset kunnskap om hvordan disse råstoffene påvirker kvaliteten på bioresten, både med tanke på næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer.

Hensikten med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om hvordan de nye råstoffene til biogassproduksjon påvirker kvaliteten og kommunisere eksisterende kunnskap til landbruket.

Dette skal gjøres gjennom å innhente informasjon fra eksisterende anlegg og å gjennomføre prøvetaking og analyse av bioresten på nye anlegg. Dette skal lede frem til en biorestguide for landbruket som skal oppsummere fordeler og ulemper, anvendelsesområder og begrensninger for biorest fra ulike råstoffer.

Videre skal prosjektet oppskalere kunnskapen fra enkeltanlegg til et nasjonalt nivå og utvikle en nasjonal anbefaling for hvordan ulike biorestprodukter bør anvendes med utgangspunkt i lokalisering og kvalitet.