Personvernombudet i NIBIO

Siden NIBIO er en offentlig virksomhet, har vi opprettet et eget personvernombud. Vårt personvernombud er Harald Lossius

KONTAKTPERSON
pvo_logo.jpg