Personvernombudet i NIBIO

Siden NIBIO er en offentlig virksomhet, har vi opprettet et eget personvernombud. Vårt personvernombud er Martin Olaisen.

KONTAKTPERSON
pvo_logo.jpg