Fakturaadresse

Alle inngående fakturaer fra våre leverandører skal sendes elektronisk.

NIBIO
Postboks 115
1431 Ås

  1. Fakturaer mottas fortrinnsvis på elektronisk handelsformat (EHF). Du må da oppgi NIBIO sitt org.nr. 988 983 837.
  2. Alternativt send faktura på e-post i PDF-format til invoice@nibio.no.

Fakturaen skal merkes med bestillers sitt ressursnummer i feltet "Deres ref".  Ved behov for å merke med eventuelt prosjektnummer, navn eller lignende, må dette legges i et eget merknadsfelt og ikke blandes med ressursnummeret.. 

Bank:  Kontonr: 7694.05.18373
IBAN Account Number: NO9276940518373
BIC/SWIFT: DNBANOKK
Account holder's Name: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
Bank Name: DNB Bank ASA
Bank Country: Norway