Fakturaadresse

Alle inngående fakturaer fra våre leverandører skal sendes elektronisk.

  1. Fakturaer mottas fortrinnsvis på elektronisk handelsformat (EHF). Du må da oppgi NIBIO sitt org.nr. 988 983 837.
  2. Alternativt send faktura på e-post i PDF-format til invoice@nibio.no.
Fakturaen skal merkes med prosjektnummer og bestillers navn.

Bank:  Kontonr: 7694.05.64030
IBAN Account Number: NO2976940564030
BIC/SWIFT: DNBANOKK
Account holder's Name: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Bank Name: DNB Bank ASA
Bank Country: Norway