Svanhovd

Kontaktperson
Bestilling/ Booking NIBIO Svanhovd

Sentralbord Tlf: +47 46 41 36 00

E-post: svanhovd@nibio.no

Klikk her for priser og mer informasjon.

Foto: Anette Tjomsland.
NIBIO Svanhovd

Adresse:
NIBIO Svanhovd, Svanhovd, NO-9925 Svanvik

Fagavdelinger på Svanhovd

Økosystemer i Barentsregionen Bioteknologi og molekylær genetikk Utmarksressurser og næringsutvikling
  
Svanhovd konferansesenter. Foto: Anette Tjomsland.
Foto: Anette Tjomsland.