Svanhovd

Kontaktperson
Foto: Anette Tjomsland.
NIBIO Svanhovd

Adresse:
NIBIO Svanhovd, Svanhovd, NO-9925 Svanvik

Fagavdelinger på Svanhovd

Økosystemer i Barentsregionen Bioteknologi og molekylær genetikk Utmarksressurser og næringsutvikling
  
Svanhovd konferansesenter. Foto: Anette Tjomsland.
Foto: Anette Tjomsland.