GHG measures

GHG measures include possible measures related to plant cultivation systems, land-use and agronomic methods, including storage and use of manure.

The government has imposed the agricultural industry in Norway  to reduce the total GHG emissions by 5 million ton during the period 2021 - 2030. That means a reduction of 500 000 CO2-equivalents per year. The measure potential is summarized in tables in the report "Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk". The toal potensial described in the report may lead to an annual reduction of just below 500 000 CO2-equivalents. The possible measures are linked to the topics below:

  • Better adapted planning and use of fertilizer
  • Drainage
  • Soil compaction
  • Biochar
  • Storage of manure
  • Biogas
  • Clover in meadow
  • Cover crops

Publications

To document

Abstract

Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. Det er sammenlignet med vurderinger gjort i rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra 2016. Effekt av tiltak, gjennomføringsgrad og forutsetninger for gjennomføring til 2030 er prioritert.