Biography

  • Software developer and architect for several of NIBIO's web sites: VIPS, AgroMet Norway, The Encyclopedia of Plant Protection, The Plant Protection Guide, Nitrogen fertilizer calculators and more.
  • The web sites and services cover several subjects, such as: Integrated Pest Management, pesticides, nitrogen fertilizing, weather data, weather forecasts, pest prediction models, pests, pathogens
  • Project leader of capacity building project on Artificial Intelligence (AI)
  • ICT technologies in use: Linux, PostgreSQL, Python, Java, HTML/CSS, JavaScript, Apache, WildFly, Django

Read more
To document

Abstract

Rapporten dokumenterer utvalgte eksempler på bruk av stordata (engelsk: big data) teknologi og metode i NIBIO. Det første eksemplet er knyttet til oppdatering av arealressurskartet AR5, hvor det undersøkes om stordata-tilnærming kan benyttes for å identifisere lokaliteter der kartet må oppdateres. De neste eksemplene er hentet fra fagområdet plantehelse og tar for seg mulighetene for å bruke stordata-metode for å bedre prediksjonsmodeller og gjenkjenning av for skadegjørere.