Jonny Olsen

Overingeniør

(+47) 920 50 873
jonny.olsen@nibio.no

Sted
Holt

Besøksadresse
Holtvegen 66, 9016 Tromsø