Hopp til hovedinnholdet

Division of Environment and Natural Resources

ROBO-GOLF: Robotic mowers for better turf quality, reduced fertilizer cost and less use of fossile energy on golf course fairways and semi-roughs

Photo: Karin Juul Hesselsøe
Finished Last updated: 01.07.2023
End: jul 2023
Start: jan 2020

Robotic mowers can contribute to more sustainable use of resources on golf courses. This project will generate and disseminate knowledge about implications for turf quality, fertilizer requirements, labor, energy use, CO2-emissions and players’ satisfaction of switching to robotic mowers on roughs and fairways.

Status Concluded
Start - end date 01.01.2020 - 01.07.2023
Project manager Karin Juul Hesselsøe
Division Division of Environment and Natural Resources
Department Urban Greening and Vegetation Ecology
Total budget 3350000

WP1 will study the impact of robotic mowers on tiller density, leaf texture, cleanness of cut, diseases, weeds (incl. Poa annua), divot recovery and soil compaction in four commonly used grass species.

WP2 will quantify fertilizer savings on fairways maintained with robot mowers vs. manual triplex mowers with or without return of clippings.

WP3 will be implemented on one golf course in each of the five Nordic countries and evaluate changes in turf quality, labor and energy use, CO2-emissions and players’ and greenkeepers’ satisfaction after switching from manual to robotic mowers.

The project is a collaboration with Husqvarna AB which will provide free mowers and a grant of 1307 kSEK over 4 years.

Publications in the project

Abstract

Denne rapporten gir resultater fra andre år (2021) i prosjektet"ROBO-GOLF: Bedre gresskvalitet, redusert gjødselkostnad og mindre bruk av fossil energi ved bruk av robotklippere på fairway og semi-rough". Arbeidspakke (WP1) omfatter forsøk med sammenlikning av robotklipper og manuell klipper (sylinder-klipper på fairway, 15 mm klippehøyde; rotorklipper på semirough, 35 mm klippehøyde) til ulike grasarter. Resultatene viste forskjeller mellom robotklipping og manuell klipping, som for det meste ble sett på semi-rough når det gjelder sykdommer, ugress (hvitkløver) og jordpakking. En tendens til lavere sykdomsforekomst med robotklipping ble sett spesielt på semi-rough i alle arter på sensommeren/høsten, men også i Agrostis capillaris på fairway. Mer hvitkløver på de robotklippede ruter med Lolium perenne i semi-rough resulterte i et lavere helhetsinntrykk. I arbeidspakke 2 (WP2) ble nitrogen (N) gjødseleffekten av retur av klipp med robot- vs. manuell klipping studert på fairway etablert i en blanding bestående av Poa pratensis, Agrostis capillaris og Festuca rubra. Årlige N-rater på 0, 30, 60, 90 og 120 kg/ha/år, hver delt inn i 6 like tilførsler, ble brukt over sesongen. Innsamling av klipp én gang per måned viste at tilbakeføring av klipp både for manuell og robotklipping økte gressveksten sammenlignet med når klippet ble fjernet. Samtidig var N-konsentrasjonen i klippet høyere om våren og forsommeren, men ikke på sensommeren og høsten. Helhetsinntrykket av gresset viste samme høye vurdering for robot- og manuell klipp. I WP3 ble demonstrasjonsforsøk med robotklippere sammenlignet med sylinderklippere på fairway og rotorklippere på semi-rough videreført fra 2020 på fem golfbaner i Norden. Helhetsinntrykk, dekning av ugress og sykdommer og energibruk ble registrert månedlig fra mai til september. Helhetsinntrykk i robotklippede ruter var stort sett lik manuelt klippede ruter på fairway og semi-rough. På noen datoer resulterte robotklipping i signifikant høyere helhetsinntrykk enn manuell klipping.

Abstract

Denne rapporten gir resultater fra første år i prosjektet ‘ROBO-GOLF: Bedre gresskvalitet, redusert gjødselkostnad og mindre bruk av fossil energi ved bruk av robotklipper på fairway og semi-rough’ I arbeidspakke (WP) 1 ble forsøk med sammenlikning av robotklipper og manuell klipper (sylinder-klipper på fairway, 15 mm klippehøyde; rotorklipper på semi-rough, 35 mm klippehøyde) til ulike grasarter anlagt på NIBIO Landvik i 2020. Foreløpige resultater fra perioden 11.august - 30.oktober 2020 (etter at grasdekket var etablert) viste bedre helhetsinntrykk med robotklipping enn med manuell klipping på fairway, spesielt i engkvein (Agrostis capillaris) som ble mindre angrepet av mikrodochiumflekk. På semi-rough var derimot skuddtettheten mindre og bladbredden større, og engrapp (Poa pratensis) ble mer invadert av tunrapp og mer angrepet av rust ved robotklipping enn ved manuell klipping.