Hopp til hovedinnholdet

Division of Forest and Forest Resources

Animal Sensor Networks

I større besetninger kan sensorer for bevegelse, liggetid og spisetid bidra til at bonden får bedre oversikt over alle individer og kan oppdage sykdom og skader på et mye tidligere stadium. Utvikling av smart sensorteknologi for overvåkning av dyr og bedre dyrevelferd var formålet med prosjektet. Photo: Grete H.M. Jørgensen
Finished Last updated: 30.10.2020
End: oct 2014
Start: jan 2012

Bruken av trådløse sensorer for å samle inn informasjon fra dyr har blitt stadig viktigere. Dette gjelder bruksområder som omfavner alt fra praktisk landbruk, dyreforskning og det er brukt i turisme-sammenheng mm. Formålet med dette prosjektet var å gjennomføre anvendt forskning innen fagområdet sensornettverk for dyr og etablere et kompetansenettverk innen Botnia/Atlantica-området (Norge, Sverige og Finland) for denne type forskning. 

reindeer warning system.jpg
Et varslingssystem for rein langs vei og jernbane ble utviklet i løpet av prosjektet. Illustrasjon: Johannes Karlsson.
Status Concluded
Start - end date 01.01.2012 - 31.10.2014
Project manager Inger Hansen
Division Division of Forest and Forest Resources
Department Wildlife and Rangelands
Partners SLU Umeå, Umeå Universitet, Central Ostrobothnia University of Applied Sciences (CENTRIA), Telespor, Biocontrol AS
Funding source Botnia Atlantica INTERREG

Prosjektet har etablert et nettverk i Botnia-Atlantica-regionen for forskning på sensorer til overvåkning av dyr. Det ble utviklet nye systemer som gjør det mulig å samle inn data fra enkeltdyr over store områder. Systemet ble prøvd ut sammen med turisme applikasjoner i Lycksele Zoo. Videre ble teknologien brukt på landbruksfeltet, både ved SLU eksperimentelle anlegg i Umeå og på Centria i Finland. Ved NIBIO Tjøtta ble et posisjoneringssystem for overvåking av dyr på beite og langs vei testet ut. Videre testet forskerne mulighetene for å bruke virtuelle gjerder (Nofence) på reinsdyr. 

Sauer og lam med lammenoder.jpg
Sauer og lam med ulike former for GPS halsbånd og lammenoder for bedre overvåkning av bevegelser og dyrevelferd på utmarksbeite. Foto: Inger Hansen

Publications in the project

Abstract

Sammendrag: Formålet med dette forsøket var å prøve ut prototype 2 av NoFence virtuelle gjerder på reinsdyr og registrere effekten av systemet på atferd hos forsøksdyra. Åtte voksne dyr ble merket og satt inn i et gjerdeanlegg der de ble tildelt fôr en gang per dag. Forsøket gikk over to dager. Første dag ble dyrenes atferd registrert i gjerdet med aktive NoFence klaver og siste dag ble dyrene observert da det fysiske skillegjerdet ble åpnet. Prototype 2 var i denne utprøvingen forbedret med vibrasjon i tillegg til lydsignaler og strømstøt hvis dyret krysset den virtuelle gjerdegrensen. Klavene kunne i tillegg fjernstyres og ble slått av da dyrene ikke var under observasjon. Da skillegjerdet ble åpnet passerte hele flokken gjennom åpningen uten store tegn til nøling eller ubehag. Reinen ristet på hodet og kvapp til da strømstøt ble utløst, men respekterte ikke strømsignalet nevneverdig. Det kan tenkes at reinen trenger lenger tid for å lære seg assosiasjonen mellom varselsignaler og gitte områder i omgivelsene. Resultatene fra denne utprøvingen har imidlertid synliggjort behovet for ytterligere praktiske justeringer som må til for å tilpasse NoFence systemet til reindriftens behov og reinens atferd og levevis.

Abstract

Bioforsk ønsket mer kunnskap om den sosiale og kulturelle effekten av å introdusere elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Vi presenterte derfor en spørreundersøkelse med mål om å kartlegge reindriftas holdninger til slike hjelpemidler. 62 % av respondentene var positive til elektronisk overvåking av dyrene, 35 % var positive til elektronisk øremerking, 15 % var positive til elektronisk veiing, mens bare 4 % var positive til elektronisk sorteringssystem. Halvparten av respondentene mener ikke elektroniske hjelpemidler vil true den tradisjonelle reindriftsnæringa.

Abstract

In this study, a technique based on wireless sensor networks (WSN) for matching mother reindeer to their calves in order to identify the ownership of the calves is presented. This task is currently performed using manual techniques which are stressful on the animals and herders alike. Various potential WSN technologies are considered. RFID technology was given greater interest as it is widely used in animal identification. A method based on Wi-Fi enabled active RFID tags is proposed in this work. This technique entails the temporary attachment of Wi-Fi enabled RFID tags to the necks of the calf and mother reindeers and to monitor the location of those tags using the Wi-Fi network. A detailed discussion of localization algorithms to monitor the location of the tags and to determine the correlation between any pairs of tags which indicate mother and her calf is presented. This work aims to pave the way for the use of wireless sensor networks for the purpose of matching mother reindeer to their calves and for other matching purposes in animal welfare and industry.

Abstract

In this study, a technique based on wireless sensor networks (WSN) for matching mother reindeer to their calves in order to identify the ownership of the calves is presented. This task is currently performed using manual techniques which are stressful on the animals and herders alike. Various potential WSN technologies are considered. RFID technology was given greater interest as it is widely used in animal identification. A method based on Wi-Fi enabled active RFID tags is proposed in this work. This technique entails the temporary attachment of Wi-Fi enabled RFID tags to the necks of the calf and mother reindeers and to monitor the location of those tags using the Wi-Fi network. A detailed discussion of localization algorithms to monitor the location of the tags and to determine the correlation between any pairs of tags which indicate mother and her calf is presented. This work aims to pave the way for the use of wireless sensor networks for the purpose of matching mother reindeer to their calves and for other matching purposes in animal welfare and industry.