Hopp til hovedinnholdet

Degradation in soil (WP2)

Nedbrytning i landbruksjord_landscape

Biodegradable mulch film used in agriculture. Photo: Martin Haarr, Agri Råd

Biodegradable mulch film is used in agriculture to increase soil temperature, maintain soil humidity and limit weed growth. Contrary to conventional (non biodegradable) mulch film, biodegradable mulch film doesn't need to be removed from the field after use, and can simply be ploughed into the soil. But how fast does it degrade in soil in cold climatic regions like Norway?

In this work package, we are investigating the in-situ degradation of the two types of biodegradable mulch films most used in Norway, under various climatic conditions, soil types, soil depths and agricultural practices. 

Field work WP2.png

Publications

Abstract

Stadig flere bønder bytter ut tradisjonell landbruksplast med bionedbrytbar plastfilm som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Nå er forskere i gang med å undersøke hvor nedbrytbar den faktisk er under norske forhold.

Abstract

Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der moldinnholdet i matjorda gradvis blir lavere, noe som ser ut til å bli et økende problem i forbindelse med klimaendringer og økende behov for mat. Tilbakeføring av næringsstoffene i organisk avfall skal på sin side bidra til å redusere behovet for mineralgjødsel, og dermed minske behovet for energikrevende gjødselproduksjon og uttømming av begrensete ressurser av mineralsk fosfat.

Abstract

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om er imidlertid uvisst.

Abstract

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Abstract

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.