Hopp til hovedinnholdet

Division of Food Production and Society

Animal Sense - A competence center for animal sensor technology

Illustrasjon: nyhetsgrafikk.no Photo:
Finished Last updated: 04.06.2020
End: may 2020
Start: sep 2015

The aim of this project is to establish a competence center for research within technology and animal welfare which will provide solutions for agriculture and the reindeer industry.

forsidebilde til rapport.jpg
Foto: Svein Morten Eilertsen
Status NOT_TRANSLATED
Start - end date 01.09.2015 - 31.05.2020
Project manager Johannes Karlsson
Project manager at Nibio Grete H. M. Jørgensen
Division Division of Food Production and Society
Department Grassland and Livestock
Partners Umeå University, Centria University of Applied Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences SLU, ProAgria Central Ostrobothnia (FI), Biocontrol AS (NO), Telespor AS (NO) og Statens Vegvesen
Total budget 4000000
Budget this year 600000
Funding source INTERREG Botnia Atlantica, County Administrative Board of Västerbotten (SE), Umeå University (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Regional Council of Ostrobothnia (FI), Centria University of Applied Sciences (FI), County Governor of Nordland (NO), Sametinget (NO), Swedish University of Agricultural Sciences (SE), Saltfjellet og Ildgruben reinbeitesdistrikt (NO), Svenska Samernas Riksförbund (SE), ProAgria Central Ostrobothnia (FI), Biocontrol AS (NO), Telespor AS (NO) og Statens Vegvesen

By establishing a competence center in the area of farming technology and connecting researchers from both animal science, technical research, farmers, reindeer herders and companies from the ICT sector to this competence center the project can provide new tools to improve the efficiency and quality of the farming and reindeer herding sector within the Botnia-Atlantica region.

The competence center will work on three specific cases during the project period where strong collaboration can be built on. These cases are positioning and activity monitoring technology for cattle in loose houses, positioning and monitoring system for grazing animals, and reindeer warning system to reduce number of reindeer killed on road and railway.

20171012_100459.jpg
Initial tests of the reindeer warning system along the road at Tjøtta. Foto: Inger Hansen

Publications in the project

Abstract

Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem på vei og bane i Norden og Europa før øvrig grunnet økende trafikk og større hastighet. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 år og dette medfører store dyrelidelser og samfunnsøkonomiske kostnader. Tilsvarende statistikk finnes ikke for påkjørsler på vei, men problematikken er den samme. Formålet med vårt prosjekt var å teste tapsforebyggende effekt og driftssikkerhet av et nytt elektronisk reinvarslingssystem langs vei vinterstid. Varslingssystemet er basert på radiobølgeteknologi (805.15.4 866 MHz). Reinsenderen er på størrelse med en tjuekroning og har en estimert batterikapasitet på 5 år. Senderne ble støpt inn i halsklaver for tamrein og hadde en maksimal rekkevidde på ca. 100 meter. Det ble satt opp 35 mottakere (på en side av vegen) i desember 2019 langs en 3,5 km lang kollisjonsutsatt teststrekning på E6 over Saltfjellet. Disse mottakerne er utstyrt med røde lysdioder som begynner å blinke når reinen nærmer seg. Totalt 181 voksne simler ble instrumentert med halsklaver og radiosendere i begynnelsen av desember 2019. Funksjonaliteten til mottakerne ble kontrollert og loggført til sammen ti ganger gjennom driftsperioden som varte fra 25.11.2019 til 30.04.2020, og aktivitetsloggen til tre mottakere utstyrt med SIM-kort ble lagret. Et tilfeldig utvalg på 39 sendere som ikke var satt på rein ble oppbevart i en fryser og testet for batterikapasitet seks ganger gjennom vinterhalvåret. I tillegg ble avstanden mellom senderne og en mottaker målt i det mottakeren startet blinke....

Abstract

Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem både i nordiske land og i Europa for øvrig. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 år og dette medfører store dyrelidelser og samfunnsøkonomiske kostnader. Formålet med vårt prosjekt var å teste driftssikkerhet og virkning av et nytt elektronisk reinvarslingssystem langs vei vinterstid. Et viktig delmål i prosjektet var å redusere antall kollisjoner mellom kjøretøyer og tamrein. Varslingssystemet er basert på radiobølger (805.15.4 866MHz). Reinsenderen er på størrelse med en tjuekroning og har en estimert batterikapasitet på 5 år. Støpt inn i en halsklave sender den radiosignaler med rekkevidde på ca. 100 meter. Det ble satt opp 41 mottakere i 2018 og 39 mottakere i 2019 på stikker langs en 4,5 km teststrekning på E6 over Saltfjellet. Disse mottakerne er utstyrt med røde lysdioder som begynner å blinke når reinen nærmer seg. Over 500 voksne reinsimler ble instrumentert med halsklaver og radiosendere i løpet av de to årene som utprøvingen foregikk. Funksjonaliteten av varslingssystemet ble kontrollert og loggført fire ganger i 2018 og ukentlig i 2019 (18 ganger) i løpet av testperiodene. Det ble samtidig lagret datalogg over sendere som hadde aktivert mottakere med SIM kort. En fartsmåler ble i tillegg satt opp i nærheten av teststrekningen i 2019......