Endringer WMS-tjenester

Her legger vi ut informasjon om endringer i våre WMS-tjenester. Nyeste endringer ligger øverst.

KONTAKTPERSON
   
25.11.2020 WMS-tjenesten AR5forvaltning: Tjenesten blir erstattet av AR5forvaltning2. Nye layers erstatter endring_kommune-layerne, siden endringene som vises nå er basert på alle endringer i SFKB, inkludert NIBIO sine. Enkelte andre layers er navnet om for bedre forståelse av disse.
20.11.2020 WMS-tjenesten Jordsmonn: Layeret dekning3 fjernes fra tjenesten.

 

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon