Dokumentasjon av jordsmonn

Her finner du beskrivelse av jordsmonndataene du lastet ned i NIBIOs nedlastingstjeneste.

KONTAKTPERSON
Dokumentasjon av jordsmonndatasettet finnes under vedleggene under. Det er to dokumenter:
 
  • Dokumentasjon jordsmonn: Beskrivelse av det nedlastede datasettet med egenskaper, klasser og fargekoder.
  • Egenskaper gammelt og nytt jordsmonndatasett: Viser en oversikt over hva egenskapene het i det gamle datasettet, og hva de heter nå.
 
 

Dokumentasjon jordsmonn

0.698 MB pdf

Egenskaper gammelt og nytt jordsmonndatasett

0.446 MB pdf

Tjenester