Korsmos ugrashage

Korsmos ugrashage gir digital tilgang til et utvalg av ’Korsmos ugrasplansjer’, supplert med nye fotografier av ugrasarter.